De gemeente gaat door met subsidie voor het stimuleren van collectieve zonne-energieprojecten. Ze wil hiermee het aantal Utrechtse daken, voorzien van zonnepanelen verhogen naar tien procent. Om dit te bereiken wordt er 100.000 euro extra vrijgemaakt.

In 2015 is de beleidsregel voor het stimuleren van de collectieve zonne-energieprojecten ingevoerd. Tot nu toe zijn er veel zonnepanelen aangeschaft door samenwerkingsinitiatieven. Door de landelijke regeling verlaagd tarief oftewel 'postcoderoosregeling' kunnen collectieven de systemen aanschaffen met korting.

Beleidsregel

Het subsidiebudget voor de energieprojecten in 2016 van 100.000 euro is bijna op. Doordat de gemeente een stijgende lijn ziet in het collectief gebruik van zonnepanelen, heeft ze besloten de beleidsregel voort te zetten en het subsidiebudget met nog eens 100.000 euro te verhogen. De gemeente wil zich ook gaan richten op de mensen die geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen, maar die wel van de regeling gebruik willen maken.

Tot nu toe zijn zeven Verenigingen van Eigenaren begeleid in de aanschaf van de systemen en tien huurdersinitiatieven zijn begeleid door Energie-U om zonne-energie op daken van huurwoningen te krijgen. Mede door deze activiteiten is het zonvermogen met 10 MW gegroeid op de Utrechtse daken.

Subsidie

Doordat de gemeente inmiddels al veel projecten heeft uitgevoerd, beschikt ze over kennis en tools. De gemeente schat door deze kennis in dat het maximale subsidie per projectaanvraag verlaagd kan worden van 20.000 euro naar 15.000 euro. Hierdoor kunnen meer projecten gebruik maken van de regeling.