Maandag start de Nationale Fiets Telweek: een week waarin met een gratis app het fietsgedrag van Nederlanders in kaart wordt gebracht om zo het fietsnetwerk te kunnen verbeteren. Zo ook in Utrecht. Het onderzoeken van fietsgedrag op deze wijze en schaal is uniek in de wereld.

De Nationale Fiets Telweek start maandag 19 september met het grote nationale fietsonderzoek, een initiatief van onder andere de Fietsersbond. Onder het credo "Meten is weten én verbeteren" steunt de gemeente Utrecht het fietsonderzoek. Via de app wordt het fietsgedrag van de deelnemers één week lang volledig in kaart gebracht. De data die de app opbrengt wordt daarna gebruikt om het fietsnetwerk in Utrecht te verbeteren.

Heel Nederland telt mee

Iedereen kan de app – De Fiets TellApp – gratis downloaden. Hoe meer fietsers meedoen, hoe meer waardevolle informatie er wordt verzameld. Om mee te tellen hoeven deelnemers alleen de app te downloaden via de Google Play Store (Android) of iTunes Appstore (Apple iOS) en sw locatievoorzieningen aan te zetten wanneer zij op de fiets stappen. De Fiets TelApp registreert dan één week lang het fietsgedrag om zo in kaart te brengen welke routes de gebruiker fietst, hoe lang hij erover doet en waar grote vertragingen zijn.

Het fietsonderzoek richt zich dit jaar in het bijzonder op middelbare scholieren. Met meer inzicht in de fietsverplaatsingen van deze doelgroep kan specifieker worden geïnvesteerd in een veilig fietsnet gericht op routes van en naar de scholen.

Resultaten

Na deze week worden de geanonimiseerde fietsdata doorgegeven aan overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties. Zo krijgt de gemeente Utrecht toegang tot de gegevens en om zo een beter zicht op het fietsnetwerk in Utrecht te krijgen. Waar nodig kan de gemeente dan acties ondernemen die nodig zijn om het fietsverkeer te verbeteren en het fietsen prettiger en veiliger te maken in de stad.

Vorig jaar deden er landelijk 50.964 deelnemers mee aan de Fiets TelWeek 2015. Utrecht deed toen ook mee. Na de week was duidelijk waar zogenaamde fietsfiles ontstonden, waarna bijvoorbeeld verkeerslichten anders zijn afgesteld om fietsers vaker groen licht te geven. Door de onderzoeksresultaten van dit jaar te vergelijken met vorig jaar hoopt de gemeente op een beter inzicht in het effect van deze investeringen op het fietsgedrag.