Het Utrechtse college heeft het komende jaar 1,4 miljard euro te besteden. Dat werd vrijdag duidelijk bij de presentatie van de begroting.

Bij de begroting maakte het stadsbestuur ook bekend dat het vrijwel het gehele advies voor de cultuursubsidies overneemt. Dat betekent slecht nieuws voor RASA en MOA, maar goed nieuws voor ’t Hoogt. 

"We hebben scherpe keuzes moeten maken", zegt wethouder Kees Diepeveen over de begroting en de cultuurnota. "Het totaal aangevraagde bedrag lag hoger dan het beschikbare cultuurbudget. Dat betekent helaas ook dat voor een aantal instellingen geen meerjarige subsidie beschikbaar is. Wij beseffen ons dat dat grote consequenties voor hen kan hebben."

Zo is er voor subsidiabel geachte instanties als Metaal Kathedraal, Nederlands Volksbuurtmuseum, Coöperatie, het residentieprogramma van Stichting Cultuurpromotie Utrecht en Schweigman & Insomnio geen geld meer beschikbaar. Speciaal voor deze groep wordt er wel een mogelijkheid geboden om een eenmalige subsidie aan te vragen in 2017.

Geld voor niet-westerse muziek

Filmhuis ’t Hoogt krijgt de subsidie voorwaardelijk omdat de huisvesting van het filmhuis vanaf 2018 nog onzeker is. Het college stelt tevens tweemaal 100.000 euro beschikbaar voor de programmering en borging van niet-westerse muziek in de stad. Hier staat tegenover dat wereldmuziekpodium RASA geen subsidie meer ontvangt.

Vooral dit laatste stuit fractievoorzitter Marleen Haage (PvdA) tegen de borst. "Twee ton voor wereldmuziek maar niet voor RASA? Als dat is omdat het pand te duur is kan dat dan niet in TivoliVredenburg gebeuren? Het lijkt wel alsof hier geen overleg over is gevoerd. Hier moet toch een oplossing voor zijn?"

Ambitie

Haage is sowieso niet heel positief over de begroting. "Het lijkt wel alsof er een bank wordt bestuurd." Zij is daar niet blij mee. "Dat baart me juist zorgen. De tweedeling in de stad wordt steeds groter. Veel mensen maken zich bijvoorbeeld zorgen om een betaalbaar huis in de stad. Het college moet uit de ivoren toren komen en weer wat dichter bij de mensen komen.

De insteek van deze begroting is die van een boekhouder bij een bank. Die moeten zuinig zijn. Utrecht mag, zeker nu er weer wat meer te besteden is, wel wat meer ambitie tonen. De gemeente moet juist uitgeven voor de mensen die er wonen."

D66 is blij dat er een oplossing is voor de culturele instellingen die een positief advies kregen van de commissie, maar waar geen geld meer voor beschikbaar is. "Instellingen als het Volksbuurtmuseum en de Metaal Kathedraal kunnen nu in ieder geval weer een jaar vooruit", zegt Aline Knip van de partij.

"Bij de Voorjaarsnota moeten we gaan kijken voor een definitieve oplossing. Ook moeten we gaan nadenken over hoe we het aanbod in de toekomst kunnen blijven ontwikkelen. Er moet ruimte komen voor nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld door subsidies niet voor vier maar voor twee jaar toe te kennen. Het is fijn om zo veel vertrouwde namen op de lijst te zien, maar geven we nieuwkomers wel genoeg kansen?”

Niet alleen hipsters en start-ups

Het CDA is niet te spreken over de begroting. Fractievoorzitter Sander van Waveren laat weten: "In een samenleving die steeds sneller gaat, waar steeds meer van mensen gevraagd wordt is het belangrijk te investeren in wat ons bindt. Om jongeren en ouderen mee te laten doen. En vrijwilligers en verenigingen te ondersteunen.

Die boodschap heeft het college duidelijk nog niet begrepen. Utrecht is niet alleen voor hipsters en start-ups. We moeten ook plek houden voor de bestaande bewoners en gezinnen met jonge kinderen. Dat betekent zorgen voor prettige, rustige woonbuurten en het aanpakken van onveilige plekken."

GroenLinks denkt dat er met de plannen achter deze begroting juist fors ingezet kan worden op het tegengaan van segregatie in de samenleving. "GroenLinks wil investeren in een stad voor iedereen", zegt fractievoorzitter Heleen de Boer.

"Het gaat heel goed met Utrecht, en met heel veel Utrechters. Tegelijk neemt de ongelijkheid toe, dat zien we in wijken en op scholen. We willen een eerlijke samenleving, zodat het goed gaat met álle Utrechters. Het tegengaan van de tweedeling is daarom zo’n belangrijk onderwerp."