De bewoners van de acht gekraakte woningen aan de Monnetlaan in Kanaleneiland kunnen in ieder geval nog een week in de panden blijven. De rechter heeft woensdag besloten dat de vandaag geplande ontruiming niet mag doorgaan.
 

In juli van dit jaar stonden de krakers ook al in de rechtbank. Toen besloot de rechter dat de flat aan de Monnetlaan vanaf 15 september ontruimd mocht worden omdat de voorbereidende werkzaamheden in de flat op 1 oktober zouden beginnen met een asbestinventarisatie.

Deze inventarisatie hebben de krakers zelf echter al laten uitvoeren en daardoor zou er geen spoedeisend belang meer zijn. De krakers menen dat  de echte werkzaamheden pas volgend jaar beginnen.

Landsadvocaat

Kraker Rogier vertelt: "De landsadvocaat probeerde gisteren de rechter te overtuigen dat wij misbruik van het recht maken omdat er al eerder in een kort geding is besloten dat wij moeten vertrekken. De landsadvocaat wilde niet afwijken van het eerdere vonnis uit juli en volgens hem stond de politie al klaar om het pand te ontruimen."

"De rechter ging daar niet in mee en wilde nog eens goed naar de zaak kijken omdat er nieuwe informatie beschikbaar is. Hij heeft, en dat is uniek in een kort geding, een soort tijdelijke voorziening getroffen zodat er niet ontruimd mag worden voordat hij een uitspraak heeft gedaan. Dat zal over een week zijn. Daarmee geeft hij eigenlijk ook aan dat hij het niet eens is met het standpunt van de landsadvocaat."

De woningen in Kanaleneiland zijn in april bezet door de krakers. Zij vinden het nieuwbouwproject in de wijk 'stadsvernieling' en vinden dat het op racistisch beleid gestoeld is.

Er verdwijnen 1100 sociale huurwoningen voor duurdere woningen. Er komen uiteindelijk 138 sociale huurwoningen voor terug. De insteek van ontwikkelaars en de gemeente is dat de leefbaarheid hierdoor zal vergroten door een meer gemixt woningaanbod.