D66 stelt schriftelijke vragen aan het college van B&W over toegankelijkheid van de informatie voor vluchtelingen. Volgens de politieke partij biedt onder andere de gemeentelijke Engelstalige website 'living in Utrecht' te weinig informatie en is deze niet begrijpelijk genoeg. 
 

De gemeente Utrecht heeft op dit moment rond de 850 asielzoekers en 800 statushouders. Vaak beginnen ze hun leven hier met een schuld die ze moeten afbetalen. Volgens D66 is het mede daarom voor deze mensen erg belangrijk om juist geïnformeerd te worden over hun kansen, mogelijkheden en plichten. Op deze manier leren zij afgewogen keuzes te maken en hun mogelijkheden in te zien.

Echter heeft D66 vernomen dat de COA niet informeert over de betalingsregeling voor vluchtelingen die werken vanuit het AZC.

Daarnaast blijkt het zo te zijn dat de Dienst Werk en Inkomen vluchtelingen afraadt om te gaan ondernemen, omdat zij daarmee hun uitkering op het spel zetten. Beide voorbeelden zijn volgens D66 demotiverend en staan een snelle integratie in de weg.

Beperkt

Op de Engelstalige website van de gemeente Utrecht 'living in Utrecht' zouden vluchtelingen geïnformeerd moeten worden, maar D66 vindt de informatie beperkt.

Om deze redenen vraagt D66 aan het college van B&W of zij deze signalen herkennen en of zij de gemeentelijke website willen aanvullen met volledige informatie.

Daarnaast vragen ze om zowel 'living in Utrecht' als pagina’s van Vluchtelingenwerk, Vluchteling Studenten (UAF) en andere instanties die met asielzoekers en statushouders werken publiciteit te geven.