In Zwembad De Kwakel zijn in 2015 vier incidenten van seksuele intimidatie gemeld.

Daarvoor hebben zes personen een ontzegging tot twee jaar gehad voor alle Utrechtse zwembaden, waarvan vijf personen in de leeftijdscategorie 12 tot 15 jaar. Dat schrijft het college na schriftelijke vragen van de VVD.

Gemeente

Eerder deze zomer plaatste een emotionele vader een noodkreet op Facebook, nadat hij getuige was van twee pogingen tot aanranding in Zwembad De Kwakel in Overvecht. De Utrechtse VVD stelde na die noodkreet scherpe vragen aan het college. De zwembaden in Utrecht zijn van de gemeente.

"Voorop staat voor ons dat iedereen in Utrecht een veilig en plezierig bezoek aan het zwembad kan brengen. De oproep van de heer Mulder op Facebook nemen wij zeer serieus. Het gedrag dat hij beschrijft, is onaanvaardbaar en daar treden wij tegen op", schrijft het college. 

"Wij delen de stelling van de heer Mulder in zijn open brief op Facebook dat ouders een rol en verantwoordelijkheid hebben in de opvoeding en gedrag van kinderen in de buitenruimten en ook in de zwembaden. Via Facebook heeft hij het maatschappelijk debat hierover aangezwengeld en een hoop ouders kunnen bereiken. Ook hebben wij kennis genomen van zijn plannen om een alarmerings-app te ontwikkelen."

Harde kern

"In het geval van de oproep van de heer Mulder hebben we direct contact met hem opgenomen, de overtreders opgespoord en passende maatregelen getroffen, zoals ontzegging van de toegang tot het bad. Ook is de politie ingeschakeld."

Het college zegt zich bewust te zijn dat het grensoverschrijdende gedrag dat de vader in zijn Facebookbericht omschreef blijvende aandacht vraagt. "Dit is een bredere maatschappelijke zorg. Dit gedrag speelt zich niet alleen binnen de zwembaden af, maar in alle publiekstoegankelijke accommodaties en buitenruimten." Volgens het college is er geen sprake van een harde kern van overlastgevers, maar is het een veel breder maatschappelijk aandachtspunt.