De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) bij het Zandpad in Utrecht wordt begin 2017 vernieuwd. De nieuwe installatie is zuiniger en verwijdert tweemaal zoveel stikstof en fosfaat. De voorbereidingen zullen zorgen voor stankoverlast in de omgeving.

Bewoners die rond het Zandpad wonen kunnen de komende maanden vieze luchtjes verwachten. Bij de voorbereidingen van de nieuwe rioolzuiveringsinstallatie is het nodig om tanks te ontluchten. Afhankelijk van de weersomstandigheden veroorzaakt dit af en toe stankoverlast.

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft aan zo min mogelijk te ontluchten en in ieder geval niet ’s nachts. Half december zijn de voorbereidingen klaar, waarnaar begin 2017 de nieuwe installatie wordt gebouwd.

Reden van de vernieuwing is dat de huidige installatie in de toekomst niet meer kan voldoen aan de eisen van schoon drinkwater. De nieuwe installatie gaat werken met de Nereda-technologie.

Deze technologie maakt per dag 75 miljoen liter afvalwater schoon waarbij er tweemaal zoveel stikstof en fosfaat wordt verwijderd dan bij de vorige technologie. De installatie werkt dertig procent zuiniger en geeft bijna geen geur- en geluidsoverlast voor de omgeving.