De bevolking in Utrecht zal de komende vijftien jaar sterk groeien. Dit blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Utrecht heeft momenteel rond de 170.000 huishoudens. Uit het Regionale bevolkings- en huishoudensprognose blijkt dat de huishoudens zullen groeien met 13,6 procent in 2030. We komen dan uit op ongeveer 193.100 huishoudens. Volgens de prognose gaan we steeds vaker alleen wonen, waardoor er nog meer huizen nodig zijn.

In de drie andere grote steden, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam zal deze groei ook plaatsvinden. De verwachting is dat de Nederlandse bevolking tussen 2015 en 2030 met bijna 950.000 mensen zal groeien. De vier grote steden zijn samen verantwoordelijk voor een derde van de Nederlandse bevolkingsgroei.