Sander van Waveren van het CDA zal later vandaag mondelinge vragen stellen over de aanbestedingsprocedure ‘Vormgeving’ van de gemeente Utrecht. Die procedure gaat op basis van loting en heeft voor de nodige kritiek gezorgd bij communicatiebureaus in Utrecht..

Bij de aanbestedingsprocedure half augustus hadden 26 partijen zich ingeschreven die voldeden aan de criteria. Daaruit werden er acht gekozen voor de volgende ronde. De volgende fase start binnenkort en zal vijf winnaars opleveren die uiteindelijk voor de gemeente aan de slag mogen.

Tien Utrechtse bureaus dienden een brief in waarin de bezorgdheid werd geuit over de procedure. In de brief staat onder meer dat de kans dat het lot de, voor de gemeente Utrecht, beste partijen uit zou sluiten ‘onverantwoord groot’ was.

Sander van Waveren besloot mondelinge vragen te stellen naar aanleiding van de kritiek. Zijn vragen worden gesteund door mede-indieners D66, GroenLinks, Stadsbelang, ChristenUnie en de VVD.

Twee van de tien ondertekenaars van de brief werken momenteel al voor de gemeente door een in 2012 gewonnen aanbesteding en ook zij stuitten op ongeloof bij hun contactpersonen bij de gemeente.

Van Waveren: "Loten is geen kwaliteitstoets. Het inkoopbeleid moet zorgen dat we de bedrijven en ondernemers selecteren die goed passen bij de Utrechtse opdrachten en die het voor een eerlijke prijs doen. Dat is een kwestie van kritisch selecteren, geen kansspel."

Herzien

De uitgelote bureaus benadrukken zich vooraf bewust te zijn van de selectieprocedure, maar willen toch een signaal afgeven richten de gemeente.

In de brief aan het college: "Het is algemeen bekend dat loting in een aanbestedingsprocedure de concurrentie niet stimuleert en dat loting niet leidt tot selectie op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. En juist dat zou toch het doel van een aanbestedingsprocedure moeten zijn."

Van Waveren zegt nog niet eerder op de hoogte te zijn geweest van een loting in de aanbestedingsprocedure. Wel kende hij het instrument in een laatste fase van toekenning om bijvoorbeeld een keuze uit drie gelijke partijen te kunnen maken. "Ik zou het graag herzien willen hebben, maar of dat kan en welke gevolgen het heeft is niet helemaal duidelijk. Daar mag de wethouder antwoord op gaan geven later vandaag. Als dat eenvoudig blijkt te zijn zeg ik 'meteen doen'."