Een bijzondere vondst in Het Utrechts Archief deze week. Een middeleeuws kopie van het werk de Trinitate van antipaus Novatianus uit de 3e eeuw is ontdekt. Het is het enige manuscript van het werk dat bekend is, verder is het alleen in drukvorm gevonden.

Het handgeschreven schrift was verwerkt in een 16e eeuws register, waar het als versteviging van de kaft diende. De kopie is naar schatting geschreven rond het jaar 1200. De vondst kwam tevoorschijn bij een grootschalig onderzoek naar deze ‘handschriften’ die als kaftversteviging werden gebruikt.

De meest spectaculaire vondsten tot dusver: onbekende muzieknotaties, zes bladen met Karolingisch schrift uit de elfde eeuw, een lijst met koningen en pausen én een 9e eeuws fragment uit een kopie van de Trinitate van de anti-paus Novatianus uit 3e eeuw. Van deze bron is geen enkel ander handschrift uit de Oudheid of Middeleeuwen overgebleven.