De gemeente utrecht houdt dinsdag 13 september een bijeenkomst voor bewoners en ondernemers van de Kanaalstraat en omgeving.

De gemeente wil hiermee op de lange termijn de verkeersveiligheid op de Kanaalstraat en Damstraat verbeteren. 

Verkeersveilig

De gemeente is al langer bezig om de Kanaalstraat en Damstraat verkeersveiliger te maken. Zo heeft de Kanaalstraat in Lombok de afgelopen zomer verkeersdrempels gekregen, zijn er rode fietspaden aangelegd en is de maximumsnelheid naar dertig kilometer per uur verlaagd.

Afgelopen mei is er alsnog een petitie ingediend die meer dan tweeduizend keer was ondertekend. Hierin werd opgeroepen tot het nemen van extra maatregelen omdat auto’s nog steeds veel te hard door de straat rijden.

Verbeteringen

De petitie maakte duidelijk dat bewoners en ondernemers van de karakteristieke Kanaalstraat en zijwegen behoefte hebben aan meer verkeersveiligheid. Het Utrechtse college reageerde positief en stelde direct een klankbordgroep samen om een lange termijnvisie te ontwikkelen.

De gemeente wil nu, naast de huidige ontwikkelingen, nog meer verbeteringen zien. Op dinsdag 13 september houdt de gemeente daarom van 19:30 tot 22:00 uur een bijeenkomst voor alle bewoners en ondernemers van de Kanaalstraat en omgeving.

De gemeente vindt dat de buurt leidend moet zijn over de ontwikkeling van de visie, die in april moet worden voorgelegd aan het gemeentebestuur.