De gemeente Utrecht heeft zich de kritiek die zij dinsdagochtend kreeg van de Rekenkamer aangetrokken en heeft direct actie ondernomen. Het aantal Hulp bij het Huishouden-uren (HbH) gaat van gemiddeld 78 per jaar naar 105.
 

Ook gaat de procedure in aanloop naar het vaststellen voor het aantal uren per hulpbehoevende verbeterd worden. Zo moet er standaard een huisgesprek gevoerd worden, waardoor er zorgvuldig maatwerk geleverd kan worden en de informatievoorziening verbeterd wordt.

Verhoging uren

Aanleiding voor de verhoging van de HbH-uren zijn de geuite wensen van de gemeenteraad, het objectieve onderzoek naar de onderbouwing van de urennorm voor een schoon huis conform de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en de bevindingen van de Rekenkamer Utrecht.

De Rekenkamer publiceerde vanochtend nog een uitgebreid rapport waarin het handelen van de gemeente met betrekking tot de HbH onvoldoende werd beoordeeld.

De nieuwe regeling gaat per 10 oktober in.