Vanwege de terugloop van het aantal vluchtelingen naar de stad lijkt het Pieter Baan Centrum (PBC) niet langer nodig als extra opvanglocatie voor asielzoekers. Dat laat het college van B&W weten.

De instroom van vluchtelingen en de vraag naar opvangplekken laat zich voor de toekomst lastig voorspellen. Het PBC blijft daarmee voor het college als mogelijkheid wel in beeld omdat het nog te vroeg is om locaties op voorhand los te laten. Maar als de zaken er voor blijven staan zoals dat nu is, zal het gebouw op de rand van Sterrenwijk geen AZC worden.

Zodra het PBC vrijkomt moet het een nieuwe bestemming krijgen die goed aansluit bij de omgeving. Het college zet hierbij in op herontwikkeling tot een woonbestemming, die flexibiliteit biedt voor de huisvesting van verschillende groepen mensen. De huisvesting van asielzoekers, al dan niet tijdelijk, is in zo’n opzet in te passen.