De omstreden huisbaas Marcel van Hooijdonk is weer onderwerp van gesprek. Bewoners en omwonenden klagen steen en been over de situatie in en rond het pand aan de Lomanlaan 103. De woningen zouden gebruikt worden als illegaal pension voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa.

In het pand aan de Lomanlaan wonen ongeveer 300 huurders. Mitros is eigenaar van het gebouw, maar heeft het pand voor dertig jaar verhuurd aan de Stichting Volkshuisvesting Utrecht (SVU) van de omstreden huisbaas Marcel van Hooijdonk.

Al eerder waren er klachten over de situatie aan de Lomanlaan. Zo was de huur die de SVU vroeg te hoog en was de bouwkundige staat onvoldoende. Mitros heeft de SVU vorig jaar dan ook verplicht om de huurprijs aan te passen als een huurder teveel huur betaalt.

De bewonerscommissie van de Lomanlaan trekt nu echter weer aan de bel. Er komen namelijk steeds meer arbeidsmigranten uit voornamelijk Polen te wonen in het pand. Want hoewel de SVU het pand voor dertig jaar huurt van Mitros, verhuurt de SVU een deel van het gebouw weer onder aan organisaties zich bezig houden met de huisvesting van arbeidsmigranten.

“De arbeidsmigranten zaten eerst alleen op de benedenverdieping, nu zitten ze ook op verspreid over andere verdiepingen.”

Geluidsoverlast

Lid van de bewonerscommissie Jesse van Rijn vertelt: “Uiteraard heb ik niks tegen Polen, maar de leefsituatie verslechterd met de dag. De arbeidsmigranten, voornamelijk jonge mannen, wonen hier voor enkele maanden. De meeste, niet allemaal, zetten zich niet in voor een leefbare omgeving. Ze wonen hier met groepen van zes in appartementen die bedoeld zijn voor twee à drie personen. Ze veroorzaken geluidsoverlast, maken veel troep, zowel binnen als buiten het gebouw en zijn vaak dronken. Wij als vaste bewoners spreken ze daar regelmatig op aan, maar het resultaat is vaak een grote mond terug en in een enkele keer heeft dat zelfs geleid tot verbaal én fysiek geweld. En zaten de arbeidsmigranten eerst alleen op de benedenverdieping, nu zitten ze ook op verspreid over andere verdiepingen.”

De eigenaar van het pand, Mitros laat weten dat zij de klachten kennen en geeft ook aan de Oost-Europeanen er niet tijdelijk mogen verblijven.

“De arbeidsmigranten verblijven slechts korte tijd in het gebouw en daarmee is er een soort ‘pension-situatie’ ontstaan. Dit is in strijd met het bestemmingsplan. Mitros staat hier niet achter en heeft onmiddellijk de huurder gesommeerd een einde te maken aan de situatie. Hierin werken we samen met de gemeente.”

Na een sommatie moet de huurder aan de slag om de niet-toegestane situatie op te lossen. “Mitros is dus op dit moment nog volop met de huurder aan de slag om ervoor te zorgen dat er een eind komt aan deze situatie. Zoals je begrijpt gaat dit niet van de een op de andere dag maar we zitten erbovenop en verwachten snel een oplossing.”

Dossier opbouwen

Ook de gemeente Utrecht geeft aan dat de woningen niet voor tijdelijke verhuur bedoeld zijn en dat dit in strijd is met het bestemmingsplan. Het college heeft al het voornemen uitgesproken aan de SVU om een last onder dwangsom op te leggen en dat de situatie verholpen moet worden.

De gemeente is bezig met opbouwen van een dossier om zo, mocht de tijdelijke verhuur niet stoppen, de dwangsom te kunnen opleggen.

SVU verhuurt de kamers niet direct aan arbeidsmigranten maar onderverhuurt de woningen aan Logejo. Ook dit bedrijf is bekend met klachten.

“Ook wij horen klachten, maar als wij dan een onderzoek instellen blijkt dat die klachten meestal niet veroorzaakt worden door de mensen aan wie wij de kamers verhuren. Uiteraard hebben wij op de Lomanlaan ook een eigen beheerder zitten die alles in de gaten moet houden. Het is natuurlijk vervelend dat onze huurders er steeds op worden aangekeken.” Overigens geeft Logejo wel toe dat de arbeidsmigranten maar voor enkele maanden de kamers huren en dat er dus sprake is van tijdelijke huur. “Wij gaan ervan uit dat SVU dit goed geregeld heeft.”

Vastgoedbeheer

SVU heeft een beheerder voor het gebouw, Van Der Huizen Vastgoedbeheer, in de arm genomen om alle dagelijkse zaken te regelen. De twee organisaties geven samen een reactie op de kritiek.

“Als aanspreekpunt van de bewoners zijn wij op de hoogte van de woon- en leefsituatie in dit pand, zo ook over de klachten van de huurders. De kern van de klachten is vaak te herleiden naar wringende verhoudingen tussen de diverse huurders. Denk hierbij aan rook- en geluidsoverlast tussen bewoners die door cultuurverschillen en communicatieproblemen niet makkelijk onderling kunnen worden opgelost. Stichting Volkshuisvesting Utrecht pakt elke klacht op. Hierbij is de overlast vaak geduid, maar de veroorzaker onbekend. Daar waar de veroorzaker wel bekend is, nemen wij gepaste maatregelen.”

Ik ga ervan uit dat Van Hooijdonk liever arbeidsmigranten in de woningen heeft omdat die niet klagen over te hoge huur.

En hoewel de gemeente Utrecht, Mitros, bewoners en Logejo menen dat er sprake is van tijdelijke bewoning door arbeidsmigranten, SVU en Van Der Huizen Vastgoedbeheer ontkennen dit: “In het pand wonen ongeveer 300 huurders. Hierbij is geen sprake van tijdelijke bewoning of tijdelijke huisvesting. De huurders hebben hier hun hoofdverblijf en staan dientengevolge ook bij de gemeente ingeschreven op dit adres.”

Ongeloofwaardig

Van Rijn vindt de reactie van Van Der Huizen niet geloofwaardig. “Ik heb meerdere keren mensen zien slapen op matjes in de hal omdat ze dan nog even moeten wachten opdat de vorige bewoners uit de woningen zijn. Met busjes worden ze aan- en afgevoerd. Ik ga ervan uit dat Van Hooijdonk liever arbeidsmigranten in de woningen heeft omdat die niet klagen over te hoge huur. Ik heb zelfs al meegemaakt dat een mogelijke huurder, die al een toezegging had om de huurwoning van zijn ouders over te nemen, uiteindelijk plotseling geweigerd werd voor Van Hooijdonk. Waarschijnlijk ging de voorkeur uit naar arbeidsmigranten zodat hij meer opbrengst per vierkante meter heeft.”