Nog zeven belangrijke keuzes te maken voor nieuw stadscentrum

Als alle werkzaamheden rond het Stationsgebied rond 2023 afgerond zijn, gaat het gebied daarachter, tot aan het Merwedekanaal, compleet op de schop en gaat er nieuw en groter centrum gebouwd worden voor de stad. 

De plannen zijn in grote lijnen af maar de bewoners en de gemeenteraad moeten eerst nog zeven belangrijke keuzes gaan maken.

Utrechters konden de laatste maanden meedenken in het Stadslab in het Stadskantoor en dit kan nog tot en met 23 september. Een dag later vindt het 'Stadslab on Tour stadsgesprek' plaats. Hier gaan maximaal honderdvijftig geïnteresseerde Utrechters de hele dag met elkaar in debat en gesprek over de toekomst van het Utrechtse centrum.

In het Stadslab is de laatste maanden nagedacht over vragen als: Hoe kan je betekenis geven aan een stad? Hoe maak je een nieuwe stadscentrum aantrekkelijk op ooghoogte? Hoe wordt een nieuw stadscentrum energie-neutraal? En hoe combineer je hoogbouw en een prettig leefklimaat met elkaar?

Ontwikkelingen

Voor de ontwikkelingen zijn de grootste knopen al doorgehakt. Zo gaat de Leidsche Rijn doorgetrokken worden, komt er een grote woontoren langs de Van Sijpesteijnkade en is ook het Masterplan voor het Jaarbeursterrein al af.

De gemeenteraad heeft voor aanvang van het proces aangegeven stapsgewijs mee genomen te willen worden in het besluitproces voor de knelpunten van de toekomst. De keuzes variëren van verkeerstechnische problemen tot de identiteit die het gebied moet krijgen en zijn uitgebreid na te lezen in dit document van de gemeente. 

Belangrijke vragen die hierin naar voren komen zijn bijvoorbeeld: Hoeveel woningen gaan er gebouwd worden in het gebied? De keuze hieruit varieert van een optie met tweeduizend woningen tot een variant met vierduizend woningen.

Parkeren

Wat op voorhand al wel een probleem lijkt zijn de parkeergelegenheden voor de bewoners van dit nieuwe stadscentrum. Waarschijnlijk kan voor een derde van de bewoners een parkeergelegenheid in parkeergarages onder de gebouwen worden gecreëerd en een derde zal naar schatting helemaal geen auto hebben.

Voor het overige deel lijkt de kans groot dat ze zevenhonderd meter tot een kilometer moeten gaan lopen om bij hun auto te komen. Er was eerst een plan om een monorail of kabelbaan naar deze parkeerplekken te laten lopen, maar dat is niet haalbaar gebleken.

Westplein

Een andere belangrijke keuze voor het gebied gaat over de huidige, drukke verkeerssituatie bij het Westplein. Nu er definitief geen ondertunneling van het gebied komt is de vraag: wat dan wel? De gemeente heeft vier opties uitgedacht.

De eerste is een versmalling van de huidige weg, de tweede is een weg waar men al vroeg op de weg een keuze moet maken tussen Lombok en de rest van de stad, zodat de wijk voor een groot deel ontlast kan worden van het doorgaande verkeer. In dit plan zou er een tweede viaduct bij moeten komen voor het autoverkeer.

De overige twee keuzes zijn twee varianten van een zogenoemde ‘Stadsstraat’. Waarvan één optie achter het NH hotel langsloopt en eentje voorlangs. Op deze manier zou de Westplein-straat een stuk meer op andere straten in de stad gaan lijken en veel minder op een snelweg.

Naam

Tot slot zijn er ook nog minder ingewikkelde zaken waar keuzes over gemaakt moeten worden. Zo moet er bij het Jaarbeursplein een publiekstrekker komen. Eerder is een reuzenrad al eens geopperd, zoals we dat ook in Londen kennen. Maar deze publiekstrekker kan in Utrecht kan nog van alles worden.

Ook moet er nog een naam voor het stadscentrum worden bedacht. Het wordt nu nog het ‘Nieuwe Centrum’ genoemd. "Maar dat impliceert dat het oude centrum niet voldoet", legt Leen de Wit, projectleider in het Stationsgebied, woensdagmiddag uit. "We hebben nu als werktitel ‘Beurskwartier’ maar ook hier is nog van alles mogelijk."

De keuzes worden in de zomer van 2017 vastgesteld. Geïnteresseerden voor het stadsgesprek kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar stadslab@utrecht.nl.

Tip de redactie