Aantal bedelaars uit Midden- en Oost-Europa verminderd in Utrechtse binnenstad

De grote aantallen bedelaars uit Midden- en Oost-Europa zijn verminderd in de stad. Op dit moment is er enkel sprake van een actieve Roemeense familie, waarbij geen signalen van gedwongen bedelen of mensenhandel zijn. 

Dit laat het college van B&W weten naar aanleiding van schriftelijke vragen vanuit de politiek.

Begin juli gaven winkeliers aan helemaal klaar te zijn met bedelaars in de Utrechtse binnenstad.  Het zou gaan om de bedelaars uit MOE-landen, voornamelijk uit Roemenië en Bulgarije. Het vermoeden heerste dat zij gedwongen werden om te bedelen.

De 'bedelaars’ zouden worden uitgebuit en de opbrengst van een dag bedelen moeten afstaan aan (internationale) criminelen. Het college geeft aan dat zij herkennen dat er meer wordt gebedeld, mede door mensen uit Midden- en Oost-Europa.

Stichting Barka heeft contact met deze mensen, zij helpen hen met terugkeer naar hun vaderland en zoeken samen naar werk. De stichting geeft aan dat er momenteel maar één familie actief is in bedelen. Er zijn echter geen signalen van gedwongen bedelen of mensenhandel bekend.

Tip de redactie