Er rijden tegen de afspraak in veel treinen met gevaarlijke stoffen over het spoor in de stad. De gemeente Utrecht pikt dit niet langer en heeft een boze brief naar staatssecretaris Dijksma gestuurd om opheldering te krijgen. 

Het college van B&W vindt het onacceptabel dat de afgesproken aantallen structureel worden overschreden. "We vragen u dringend om een betere regie te voeren", aldus het college in een brief aan de staatssecretaris.

De kwestie speelt al langer. Afgelopen juli schreef DUIC nog over de kwestie. Toen liet het college ook al weten de situatie 'verontrustend' en 'onacceptabel' te vinden. Er zijn in Utrecht in 2015 zo’n 3700 goederenwagons met gevaarlijke stoffen vervoerd. Soms zelfs op trajecten waar dit helemaal niet is toegestaan.

Dit kan een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. "In de ontstane situatie worden de gemeente Utrecht en haar inwoners en ondernemers geconfronteerd met risico's die er niet hadden mogen zijn."

Het college roept in de brief op voor "een handhavingsbeleid dat niet achter de feiten aanloopt, zoals nu het geval is". Ook moet de capaciteitsverdeling op het spoor beter te regelen zijn en moet er beter toezicht worden gehouden op het vervoer van gevaarlijke stoffen.