De Verkeerswerkgroep heeft sinds de invoering van de knijp bij de Monicabrug in Utrecht de leefbaarheid in de wijk achteruit zien gaan. Dat onderbouwt de groep met een eigen onderzoek waar de laatste maanden aan gewerkt is. 

Het onderzoek is gehouden nadat veel bewoners van Pijlsweerd kritiek leverden op de lange files en het asociale en onveilige verkeersgedrag van veel automobilisten naar aanleiding van de knijp. 

Ondanks dat uit het onderzoek blijkt dat de EU-milieunorm op de Weerdsingel Westzijde wel wordt gehaald, heeft de knijp Monicabrug volgens de verkeerswerkgroep grote negatieve gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de wijk.

De knijp bij de Monicabrug is nu ruim één jaar geleden ingevoerd. Wat opvalt in het onderzoek is dat de verkeersintensiteit op de Weerdsingel Westzijde de laatste maanden juist toeneemt in plaats van afneemt. Ook wordt er geconcludeerd dat er gedurende de hele dag veel verkeer is op de Oudenoord, wat files veroorzaakt voor de knijp.

Aanvullende acties

De negatieve effecten zijn met name zichtbaar vanaf de Daalsetunnel, over de Oudenoord tot aan de Adelaarstraat. Naar aanleiding van het onderzoek willen de bewoners aanvullende acties en een structurele verbetering van de verkeersveiligheid. Hierbij denkt de groep aan een integrale benadering in een groter plangebied.

Het hele onderzoek is hier te lezen.