De gemeente Utrecht wil samen met ProRail, NS en U-OV gaan onderzoeken of er een mogelijkheid is om leenrolstoelen te plaatsen bij Utrecht Centraal. Dat blijkt uit beantwoording van schriftelijke vragen. 

PvdA-raadsleden Marleen Haage en Ruben Post stelden afgelopen juli vragen aan het college van B&W over de toegankelijkheid rond Utrecht Centraal. Zij zien door alle werkzaamheden in en rond Utrecht Centraal problemen voor mensen die slecht ter been zijn.

De zogeheten 'omklap' van het busstation afgelopen juli is volgens de partij het laatste dieptepunt. "Voor onder andere veel ouderen en mensen met een beperking zijn de afstanden die lopend moeten worden overbrugd, te groot" stelde de fractie destijds.

De partij wilde daarom weten of er mogelijkheden zijn om dit te verbeteren. De gemeente laat nu weten dat een 'rollend tapijt', zoals dat ook veel op Schiphol te zien is, te duur is en niet haalbaar op het station. Ook zou het de looplijnen voor minder validen verstoren en daarom meer problemen dan oplossingen bieden voor mensen die slecht ter been zijn.

Een idee om leenrolstoelen neer te zetten om de soms grote afstanden op Utrecht Centraal te overbruggen is echter wel in goede aarden gevallen bij de gemeente. Het wordt een sympathiek idee genoemd en samen met de eerder genoemde partijen gaat er gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om dit te realiseren.