De Oost-Europese bedelaars die vorige maand het gesprek van de dag waren, lijken langzaam uit het straatbeeld te zijn verdwenen. 

Dat constateren verschillende ondernemers, de gemeente en de politie. 

De Utrechtse winkeliers die opriepen iets te doen aan de overlast die bedelaars uit Oost-Europa veroorzaakten in de Utrechtse binnenstad, lijken resultaat te boeken. Ook de burgemeester riep naar aanleiding van deze ontwikkelingen op om klachten aan te geven bij de gemeente en de politie.

Klachten

Inmiddels vind je de bedelaars niet of nauwelijks meer in het Utrechtse winkelgebied. Zo constateert ook de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente. Naar aanleiding van de klachten is de inzet van deze afdeling geïntensiveerd en is er gesignaleerd dat het aantal bedelaars sinds half juli snel is afgenomen.

Dit valt ook terug te zien in het aantal klachten dat de politie en de gemeente hebben binnengekregen. Begin juli waren dit er nog 45 en vanaf half juli is er bij zowel de gemeente als bij de politie geen klacht meer bijgekomen.

Vakantietijd

Ook Thom Broekman, eigenaar van kledingwinkels Thom Broekman en De Rode Loper en bestuurder bij Centrum Management Utrecht, ziet nauwelijks bedelaars meer. "Het is inderdaad aanzienlijk minder geworden. Ik vermoed dat Van Zanen Toezicht en Handhaving opdracht heeft gegeven er meer aandacht aan te geven."

Toch wil de winkelier niet te vroeg juichen. "Het probleem speelt nog steeds. Het aantal straatmuzikanten waarbij je jezelf kan afvragen of het muziek is dat ze maken, zie ik niet afnemen. En het is vakantietijd. Het zou me niet verbazen als deze bedelaars ook met vakantie gaan."

Overleg

Tussen de winkeliers en de burgemeester is overleg geweest. "Hierin hebben we het onder andere gehad over de sociale gevallen, zoals daklozen. Er gaat nu onderzocht worden waar die mensen vandaan komen en of ze hulpverlening nodig hebben," zegt Broekman.

Of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt aangepast naar aanleiding van de kwestie blijft nog onduidelijk. In de APV is onder meer opgenomen of er gebedeld mag worden in de stad. De gemeenteraad moet hier uiteindelijk over beslissen. Broekman geeft wel al vast wat advies mee. "We zien nu vooruitgang, maar als de APV niet wordt aangepast zitten we de volgende zomer met hetzelfde probleem opgezadeld."