De Utrechtse VVD heeft schriftelijke vragen gesteld over de subsidie voor een Engelstalige krant voor expats. De gemeente subsidieert het magazine/de krant met drie ton. 

De krant wordt gemaakt door Stichting Cultuur Promotie Utrecht (SCU) en zal voor 1 september uitkomen. DUIC vroeg zich af wat de rest van de politieke partijen hiervan vinden en maakte een rondje:

Marleen Haage, fractievoorzitter PvdA:

"Ik wist niet precies dat het een krant zou worden, maar wel weet het college al langer dat zij heel veel doen voor expats. Wat dat betreft vind ik het een beetje krokodillentranen in komkommertijd van de VVD. Wel zouden wij het graag anders willen zien. Je moet altijd keuzes maken waar je in moet investeren. Wij zouden bijvoorbeeld liever een investering in kinderen of onderwijs zien in plaats van veel geld naar bijvoorbeeld een internationale school. De gemeente geeft heel veel geld aan expats, maar dat is een groep die in Utrecht al prima terecht kan. Ik verwachtte het wel van het college, maar ik zou niet meteen mijn subsidie daaraan geven."

"Volgens mij zou je ook met initiatieven zoals DUIC had om tafel kunnen gaan zitten om af te tasten. Ik denk zeker dat er andere financieringsmodellen mogelijk moeten zijn."

Maarten Koning, raadslid D66:

"We zijn het als D66 eens met het stellen van de vragen. Het is goed om hier helderheid over te krijgen. Het is een groot bedrag en we zijn een voorstander van een gelijk speelveld. We vinden dat organisaties bij dit soort opdrachten gelijke mogelijkheid moeten krijgen om hiermee aan de slag te gaan. Er zijn meerdere bedrijven of organisaties die dit kunnen leveren. Onze vraag is dan ook of daar voldoende naar gekeken is."

"Er zijn ontzettend veel expats in Utrecht en hun bijdrage aan de economie in Utrecht is groot. Het is belangrijk om in Utrecht een goed vestigingsklimaat te hebben. Dan is het ook logisch om hen voldoende informatie te bieden over wat er mogelijk is in de stad. Waarom voor deze vorm is gekozen vind ik wel een legitieme vraag. Expats zijn vaak hoogopgeleid en zitten veel op internet. Kunnen zij niet beter digitaal worden bereikt via social media? Of een nieuwsbrief? Is er überhaupt nog wel naar DUIC gekeken?"

"Het is belangrijk om deze informatie boven tafel te krijgen om te zien op welke manier het college deze subsidie heeft verstrekt. Het zijn goede kritische vragen en we zijn ontzettend benieuwd. Vooralsnog is er geen reden om te twijfelen aan het college en op het moment van beantwoording kunnen er conclusies worden getrokken."

Steven de Vries, raadslid GroenLinks:

"Ik wist nog niet van deze krant. Dit is nieuw voor mij en het is op zich niet logisch dat de gemeente activiteiten gaat subsidiëren die ook door de markt gedaan kunnen worden. Het is op zijn minst onfatsoenlijk om daar doorheen zelf iets te gaan maken. Er zou in ieder geval met DUIC gesproken moeten worden of zij het voor elkaar krijgen of hulp nodig hebben. Zoveel mediapartijen zijn er niet in Utrecht, dus daar zou je moeten aftasten of er kansrijke initiatieven tussen zitten. Ik vind het zelf altijd wat onsympathiek als de gemeente ergens inspringt waar de markt het zelf had kunnen oplossen."

Cees Bos, fractievoorzitter Stadsbelang Utrecht:

"Het is een goede zaak om expats de weg te wijzen in het kader van het beleid op internationalisering. Ik weet niet in hoeverre deze besteding past in het totaalpakket van stimuleringsmaatregelen. Vanuit dat perspectief kan ik me voorstellen dat er vragen zijn, maar ik vind de opstelling van de VVD een beetje voorbarig. Het is mooi als wij in Utrecht een goede rol kunnen spelen richting buitenlandse werknemers en daar spreken we al langer over."

"Natuurlijk dien je dat wel samen te doen met marktpartijen. Toevallig was ik laatst nog in gesprek met de Kamer van Koophandel als lid van de werkgroep internationalisering. Ik denk dat het verder goed is om de antwoorden af te wachten voordat ik een mening aanmeet."

Michel Eggermont, raadslid SP:

"Ik heb het stuk wel met verbazing gelezen en vind de vragen van de VVD terecht. Ik vind niet dat je alles moet aanbesteden, maar bij een bedrag van drie ton zou dat misschien kunnen. Je moet aan de andere kant niet te truttig zijn over zo’n bedrag. Dat is niet per se het probleem. Eerlijk gezegd vind ik het prima dat we expats welkom heten, maar het komt niet uit de SP-koker. Het is voornamelijk een probleem tussen D66 en de VVD."

"Je moet de krant zo goed mogelijk uitgeven en als het kan met zo min mogelijk geld. Daarom ben ik benieuwd naar de antwoorden. Ik vond het wel vreemd dat een bureau waarvan we net hebben ze gezegd dat ze minder geld zouden krijgen, op deze manier geld binnen kan schrapen."

Marlous Metaal-Froon, raadslid CDA:

"Het lijken mij simpele en goede vragen van de VVD. Ik ken de uitvraag naar de Stichting Cultuurpromotie niet, maar het is goed om te kijken wie de opdracht het best kan vervullen. Ook ben ik benieuwd naar welke vorm het beste zou passen voor deze doelgroep aangezien het nu een papieren editie wordt. Eigenlijk is het vreemd om dit bedrag toe te zeggen als er geen marktconsultatie heeft plaatsgevonden. Blijkbaar is een expatkrant iets wat je wilt exploiteren. Op zich vind ik het goed dat expats worden gefaciliteerd, maar dan moet je op zijn minst een aantal partijen laten pitchen wat zij voor ogen hebben."

"Ik kan niet beoordelen of het bedrag dat is toegezegd terecht is. Ik weet niet hoe de uitvraag is gegaan of voor welke periode dit bedrag is vastgesteld."