Het is zomer dus geen enkele reden om vroeg in de middag de straatlantaarns aan te doen. Toch gebeurt dat al twee weken lang in een flink gedeelte van de Utrechtse binnenstad.

Binnenstadsbewoner Sjaak Ramakers verbaasde zich over deze energieverspilling en informeerde de gemeente. "Dat deed ik via de website van de gemeente. Eenvoudig is dat nog niet. Ik moest erg veel vragen beantwoorden voordat ik kon melden waar het me eigenlijk om ging."

"Voor de volledigheid heb ik een foto bijgevoegd. Dit zou toch voldoende moeten zijn om tot actie over te gaan. Helaas, ik heb geen reactie gekregen. Zelfs geen bericht van ontvangst. Dat is niet netjes. Maar erger nog, de energieverspilling gaat intussen gewoon door. En dat in een stad waar iedereen het heeft over duurzaamheid. Jammer."