Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zou eind 2018 een nieuw pand op het Utrecht Science Park betrekken. Door trillingseisen van laboratoriumruimten start de bouw echter minimaal anderhalf jaar later. 

Het ontwerp voldoet niet aan de gestelde eisen. Dat is te lezen op de site van het bouwproject.

Het consortium SHH, een samenwerkingsverband tussen Strukton, Hurks en Heijmans, heeft de verantwoordelijkheid over het behalen van de eisen. De mogelijkheden om hieraan te voldoen met de bouw van het nieuwe pand worden momenteel in kaart gebracht. Dit proces kost meer tijd dan aanvankelijk was gedacht.

De bouw kan pas starten als SHH het zogenoemde aanvangscertificaat heeft afgegeven. Een nieuwe startdatum voor de bouwwerkzaamheden kan nu nog niet worden bepaald.

Maatregelen

Het RIVM werkt met hoogwaardige laboratoriumapparatuur om betrouwbare metingen te kunnen verrichten. Trillingen van toekomstig verkeer, personen en de tram zouden nu teveel trillingen kunnen veroorzaken. Naar verwachting is de juiste combinatie van maatregelen dit najaar bekend.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zal ook in het pand komen.