In een open brief heeft de uitbater van de horecavoorziening in Nieuw Welgelegen zijn ongenoegen geuit over de stopzetting van zijn contract.
 

Theo de Goeij runt de horeca al vijf jaar, maar kreeg in januari te horen dat zijn plek wordt overgenomen door The Colour Kitchen. Hij zegt dat er geen belangenafweging heeft plaatsgevonden.

Vijf jaar geleden startte De Goeij zijn onderneming aan de Grebbeberglaan. In die periode was er volgens hem vrijwel geen sprake van horeca-activiteit. “Naast de horeca op de 1e verdieping van Nieuw Welgelegen, bemannen wij ook het loket van de schoolkantine voor VMBO Globe en MBO Utrecht leerlingen. Dit tot grote tevredenheid van alle participanten en huurders”, aldus De Goeij in een open brief aan de gemeenteraad.

Colour Kitchen

De ondernemer werd gevraagd in ieder geval door te gaan tot de zomervakantie 2016 en nam eind januari contact op met de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) over de stand van zaken. Tot zijn verbazing bleek al in december 2015 een nieuwe exploitant te zijn gevonden; The Colour Kitchen.

“Daarbij is mij, door mevrouw Deetman van UVO destijds, altijd te verstaan gegeven dat ik daarna ook kandidaat zou zijn om de horeca te blijven exploiteren”, zegt De Goeij. “Ook in overig mailverkeer is altijd de indruk gewekt dat ik partij zou zijn (o.a. correspondentie over eigen ingang). Ik doe dat immers tot ieders tevredenheid.”

Voorkeur wethouder

“Van de ambtenaren hoorde ik dat de wethouder zelf had gekozen om met The Colour Kitchen door te gaan. Dit was zijn voorkeur en er had helemaal geen belangenafweging plaats gevonden. Ik had een tijdelijk contract en kon dus weg en dat moest om ruimte te maken voor de voorkeur van de wethouder. Toen ik dit hoorde viel ik bijna van mijn stoel. Hoe kan het dat zulke willekeur kan leiden tot het mijn bedrijf en de banen van mijn medewerkers de nek omdraaien?”

De Goeij vraagt zich hardop af of de wethouder en ambtelijke organisaties The Colour Kitchen als wondermiddel naar voren schuift bij exploitatieproblemen van multifunctionele accommodaties, zoals Nieuw Welgelegen. “Dat is uw politieke feestje en daar wil ik mij niet mee bemoeien, maar de belangen van mij en mijn mensen worden door de gemeente Utrecht volledig uit het oog verloren. Dat vind ik heel kwalijk, ik hoopte altijd dat de gemeente juist ook kleine ondernemers wilde steunen.”

Lex van Eijndhoven van de VVD en Lars Roodenburg van D66 hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. Zij willen onder meer weten of de suggestie klopt dat ‘de wethouder zelf’ besloten heeft om met de Colour Kitchen in zee te gaan?’.