79 procent minder oude dieselauto’s in Utrecht

Het aantal oude dieselauto's in de gemeente Utrecht is tussen 2010 en 2016 met 76 procent gedaald.

In Utrecht is er in vergelijking met de vier grote steden sprake van de grootste afname van oude diesels. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Landelijk daalde het gebruik van oude diesels met 67 procent. Volgens het CBS heeft de invoering van de milieuzone in Utrecht een belangrijk effect gehad.

Vanaf 2014 tot 2016 nam het aantal oude personen- en bestelauto's harder af dan in de jaren daarvoor. De milieuzone in de stad is sinds 1 januari 2015 van kracht. Ook speelt mee dat Utrechters hun oude diesel tussen 2013 en 2016 met financiële steun van de gemeente konden laten slopen.

Kritiek

Sinds de invoering van de milieuzone in Utrecht is er veel kritiek op die zone. Sommige verkeersborden, om de zone te markeren, zouden te onduidelijk zijn en onlangs pleitte het CDA nog voor het opheffen van de milieuzone. De partij beweert dat onderzoek van TNO niet uitwijst dat de milieuzone daadwerkelijk bijdraagt aan een schonere lucht boven Utrecht.

Tip de redactie