Wethouder Lot van Hooijdonk heeft samen met een aantal lokale partners bij minister Kamp aangedrongen een regeling aan te passen. Met deze aanpassing kunnen er meer zonne-energie projecten in Utrecht van de grond komen.

De zogenoemde SDE+ regeling is het belangrijkste instrument om grootschalige zonne-energie projecten met rendement op te starten.

Volgens Van Hooijdonk en partners is er op dit moment veel animo in de stad. Aan die grote vraag kan de SDE+ regeling, op dit moment, niet tegemoet komen.

In totaal zijn er twintig aanvragen voor zonne-energie projecten gedaan. Slechts vier projecten konden doorgang vinden vanwege de regeling. De Utrechters hopen dat minister Kamp bereid is de regeling aan te passen. Dat kost volgens de wethouder en partners op de korte termijn wel meer geld, maar het levert op de langere termijn geld op.

Energiecoöperatie Energie-U en Industrievereniging Lage Weide maken zich onder anderen sterk voor het veranderen van de regeling en het behoren tot de lokale partners.