'Vervoer gevaarlijke stoffen door stad verontrustend'

Utrecht is geschokt over de hoeveelheid gevaarlijke stoffen als LPG over de sporen door de stad worden vervoerd. Het Utrechts college vindt de situatie ‘verontrustend’ en ‘onacceptabel’.

Eind mei werd duidelijk dat er ondanks gemaakte regels er nog op grote schaal gevaarlijke stoffen over sporen in steden worden vervoerd. In Utrecht gebeurt dit op het traject Utrecht-Blauwkapel. Hier zijn in 2015 1318 wagons met gevaarlijke stoffen, vooral LPG, over vervoerd. Het vervoeren van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee voor de volksgezondheid.

De gemeente is van mening dat vervoerders, ProRail en het ministerie moeten anticiperen op dreigende afwijkingen en deze moeten voorkomen. “Mocht een afwijking zich toch voordoen, dan moet deze naar onze mening, in ieder geval in een zo vroeg mogelijk stadium aan de gemeente gemeld worden.”

Utrecht – Blauwkapel is niet het enige traject waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Over het traject door het stationsgebied zijn in 2015 in totaal 2730 wagons vervoerd. Ook op Utrecht – Amsterdam, Utrecht – Harmelen, en Utrecht – Betuwelijn zijn gevaarlijke stoffen vervoerd.

Minister

De gemeente kan hier niks tegen doen. Het bevoegd gezag ligt bij de minister van Infrastructuur en Milieu. De gemeente gaat de minister hier op aanspreken. “Onze conclusie is dat er teveel is vervoerd, zowel in aantallen als in stofsoorten. Dat vinden wij verontrustend. Er is sprake van een toename met ongeveer een factor 3 van bestaande risico’s en van het ontstaan van nieuwe risico’s. Deze overschrijding kunnen wij niet accepteren en zal naar onze mening door de minister direct opgepakt moeten worden door handhaving of sancties.”

Tip de redactie