Burgemeester roept bewoners op overlast door bedelaars aan te geven

Het aantal meldingen in Utrecht van overlast door bedelaars is de laatste dagen toegenomen nadat winkeliers hebben geklaagd. De burgemeester ging vandaag met deze ondernemers in gesprek en constateert dezelfde problemen. Hij roept daarom ook op om iedereen die overlast ondervindt melding daarvan melding te doen.

Burgemeester Jan van Zanen: "Dit is onwenselijk en daarom zetten we extra in op handhaving wanneer er sprake is van hinderlijk gedrag. Gemeente en politie trekken hier samen in op, houden de situatie in de gaten en treden op zodra er sprake is van overlast. Illegaal gedrag wordt niet getolereerd in Utrecht. We vragen bewoners en ondernemers die hinderlijk gedrag door bedelaars ervaren of illegale activiteiten signaleren dit te melden bij gemeente en/of politie."

De overlast beperkt het zich niet alleen tot het centrum, maar ook in andere delen van de stad zijn inmiddels bedelaars gezien. De gemeente wil aan de hand van meldingen een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de aard en omvang van de problematiek en de eventueel te treffen maatregelen.

Er wordt daarbij ook gekeken of er sprake is van groepsmatig opereren en vormen van dwang en/of uitbuiting. De gemeente laat tot slot weten dat: "Gegeven de verschillende vormen van bedelen die zich nu manifesteren in de stad, het van belang is bij meldingen zoveel mogelijk details te verschaffen. Het gaat daarbij om de plaats waar het gebeurt, beschrijving van de betrokkenen, kentekens van auto’s, brommers etc. en eventuele andere informatie die relevant lijkt."

Tip de redactie