Nieuwe regels voor rondvaartboten

De drukte op de Utrechtse wateren is reden voor het Utrechts college om de regels rond vergunningen hiervoor aan te passen. Opvallendste is dat exploitanten vanaf 2022 moeten loten voor een vergunning.  

De stad heeft namelijk maar negentien vergunningen te vergeven aan exploitanten, maar er zijn op dit moment veel meer botenverhuurders actief. Ook wil Utrecht met de maatregel voor een betere balans tussen de belangen van bewoners, ondernemers en toeristen zorgen.

Ook krijgen de vergunningen een einddatum, nu zijn de verstrekte papieren nog voor onbepaalde tijd geldig.

Tip de redactie