Het energiesysteem van de toekomst wordt in Utrecht gelegd

Er wordt groots gedacht in Lombok. De wijk krijgt de komende jaren een compleet eigen, duurzaam energiesysteem dat als voorbeeld moet gaan gelden voor de rest van de wereld. Stuwende kracht achter deze innovatie is Lombokker Robin Berg. Het kan zomaar zijn dat er in de wereldeconomie van morgen een Utrechts tintje zit.

2016 is tot nu toe een succesjaar voor Berg. Met zijn bedrijf LomboxNet en ideeën mocht hij afgelopen maart in Tegenlicht zijn verhaal doen. Vervolgens zette hij, onder begeleiding van het Koningspaar, een handtekening onder een samenwerking met Renault, werd hij uit tienduizenden mensen gekozen om aanwezig te zijn bij de onthulling van de nieuwe Tesla en eind vorige maand won hij de HIER klimaatprijs voor zijn energiesysteem.

We zijn benieuwd waar Berg vanuit zijn honderd procent duurzame woning zoal mee bezig is. In Lombok bouwt Berg samen met meerdere grote partijen, als de gemeente, provincie, Stedin, Renault, Nissan en GE aan een volledig duurzaam, zelfvoorzienend energiesysteem.

Hierbij wekken huizen met zonnepanelen stroom op en slaan die vervolgens grotendeels op in de batterijen van elektrische auto’s op. Het bijzondere aan dit systeem is dat de energie in de auto’s terug geleverd kan worden aan de woningen.

Energie

Voor de proef in Lombok worden door alle meewerkende partijen in totaal duizend elektrische laadpunten, duizend elektrische deelauto’s en duizend zonnepanelen bij elkaar gebracht. Deze moeten met elkaar als één systeem gaan werken.

Dat houdt in dat wanneer er veel energie nodig is, bijvoorbeeld als iedereen ’s avonds thuis komt na werk, alle auto’s de stroom die nog in de batterij zit voor een deel gaan terugbrengen naar de woningen. Een batterij van één elektrische auto kan namelijk een huishouden twee weken van stroom voorzien.

"Ik vertel overal: wij hebben een uniek product en kunnen iets wat anderen niet kunnen. We willen namelijk als eerste regio van Europa een nieuw energiesysteem bouwen. Op basis van zonnepanelen, windmolens, laadpalen en een groot aantal elektrische deelauto’s. Een regionaal energiesysteem dat in de plaats kan komen van kolencentralen."

Duurzaam

Duurzame energie wordt steeds meer de norm en over vijftien jaar moeten zonnepanelen en windmolens voor een groot deel fossiele brandstoffen hebben vervangen. En dat gaat nogal wat teweeg brengen in de wereld.

"Wij zeggen al heel lang: ‘let op: er gaat heel veel veranderen in de auto-industrie en in de energievoorziening’. Over 15 jaar draait de hele wereld op zonne-energie en is dat de goedkoopste vorm van energie. Dat gaat een enorme impact op de economie krijgen."

"Neem de Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Die verdient het meest met doorvoer van fossiele brandstoffen. Als we niet mee gaan in deze ontwikkeling van duurzame energie, gaat Nederland dit merken. Wat we hier bouwen in Utrecht heeft als kleine doelstelling om Lombok als wijk zelf in energievoorziening te voorzien, maar heeft als grote doelstelling dat we zeggen: ‘dit is de toekomst van de economie’."

En dit heeft zo zijn voordelen. "Dit levert heel veel werkgelegenheid, schone lucht en kansen voor de regio op. Multinationals als GE, Nissan en Renault investeren nu hier. Dat is een kans. Zo’n ontwikkeling als hier gaat anders sowieso elders gebeuren in de wereld. Een stad als Utrecht die er nu in investeert komt voor te lopen en gaat er dus op den duur van profiteren."

LomboxNet

LomboxNet is een klein bedrijf zonder eigen personeel. Het is meer een projectteam van verschillende grote organisaties. Als directeur is het de taak van Berg om alle belangen van de aangesloten bedrijven te waarborgen.

"Zo wil GE de mogelijkheid krijgen om dit laadpaalproduct in de markt te zetten, de gemeente wil meer schonere auto’s in de stad die op zonne-energie rijden en Stedin wil bijvoorbeeld de pieken in de stroomvoorziening kunnen managen. Maar we verdienen ons geld nog steeds met het internetbedrijf Lomboxnet. Feitelijk betaalt de buurt dus mee aan het systeem dat we hier uitrollen. Alle partijen investeren voor zichzelf in deze zogeheten smart-grid, maar dat moet wel gezamenlijk gebeuren. En dat zorgt voor een enorme betrokkenheid bij alle partijen want iedereen wil wel zijn investering terugverdienen."

iPhone moment

Dat het systeem noodzakelijk is voor de nabije toekomst blijkt volgens Berg uit de enorme belangstelling die er was voor de presentatie van de nieuwe Tesla.

"Ik heb het geluk gehad dat ik uit tienduizenden aanmeldingen bij de driehonderd mensen hoorde die hier bij mochten zijn. Het was net zo’n moment als toen Steve Jobs de iPhone voor het eerst aan de wereld liet zien. Tesla legt namelijk de lat neer voor elektrisch rijden. En wat ze nu hebben gedaan is de beste auto gemaakt in de prijsklasse waarin de meeste auto’s worden verkocht. Dus niet de beste elektrische auto, maar echt de beste auto", vervolgt Berg.

"Het vorige model werd in een hogere prijsklasse ook al het best verkocht in Amerika. Daar hebben ze Mercedes verdrongen van de eerste plaats. Dit nieuwe model is ook beter dan alle andere vergelijkbare auto’s op de markt. Dat verklaart waarom het zo ontzettend populair is."

Deze ontwikkeling samen met andere globale ontwikkelingen in de wereld (‘China en India die vol inzetten op duurzame energie en Saudi Arabië dat momenteel maar olie blijft oppompen, omdat er nu nog geld aan te verdienen valt’) sterkt Berg in het vertrouwen dat ook Nederland en Utrecht echt moeten doorpakken.

"De prognose was dat er in 2040 een miljoen elektrische auto’s per jaar verkocht zouden worden. Ik denk na het zien van dit nieuwe model Tesla en de hoeveelheid aanvragen die er nu al voor zijn, dat dit over twee jaar al het geval kan zijn. Zo belangrijk is deze auto. De fossiele economie gaat veel sneller in elkaar storten dan wij nu denken."

Totstandkoming

Een geheel eigen en duurzaam energiesysteem is nooit de intentie geweest van Berg, maar is de laatste jaren geleidelijk ontstaan.

"Toen wij hier voor het eerst een laadpuntje voor de deur zetten direct gekoppeld aan zonnepanelen, bleek ineens dat we een Nederlandse primeur hadden. Vervolgens hebben we hier achter een laadpunt neergezet wat twee kanten op kon. Waarbij de autobatterij gebruikt kon worden voor opslag van energie. Zodat we 24 uur per dag zonne-energie konden gebruiken. Daarmee bleken we ineens de eerste van Europa te zijn die dit hadden."

Berg vervolgt: "toen kwam het volgende idee: kunnen we niet ook iets ontwikkelen wat voor alle auto’s kan en voor de openbare weg mogelijk is? Dat hebben we met behulp van GE ontwikkeld en dat bleek een wereldprimeur te zijn. En nu is het af. We hebben één auto die het kan en nu willen we er veel meer hebben en daar helpt Renault bij. Die vinden dit een hele interessante manier om verder te innoveren. Als het allemaal werkt, kan het straks zomaar zijn dat er een duidelijk Utrechts tintje zit in de wereldeconomie van morgen."

Tip de redactie