Utrecht gaat het beleid rond het wisselen van eigenaren bij coffeeshops versoepelen. Nu is het nauwelijks mogelijk om een coffeeshop te laten overnemen. Ook komt er een duidelijk stappenplan voor coffeeshops  waarin duidelijk wordt vermeld welke maatregelen volgen bij overtredingen.

Volgens het huidige beleid moeten vergunningen opnieuw worden aangevraagd als een shop in nieuwe handen komt. Hierdoor moeten sommige coffeeshops sluiten. Dit wordt anders. Nieuwe ondernemers moeten nog wel een horeca-exploitatievergunning en gedoogverklaring aanvragen. Ook een Bibob-onderzoek blijft onderdeel van de procedure.

Met een stappenplan in de handhavingsstrategie wil de gemeente daarnaast duidelijker maken welke maatregelen volgen op welke overtredingen. De burgemeester kan hier overigens in bijzondere gevallen van afwijken.

Vijf aanvragen

Momenteel zijn er tien coffeeshops in de stad, terwijl er ruimte is voor zeventien. De gemeente wil er meer om zo een redelijk evenwicht te houden tussen vraag en aanbod. Dit moet bijdragen aan het beheersbaar houden van mogelijke overlast en daarmee de leefbaarheid in de omgeving van de coffeeshops.

Er lopen momenteel vijf aanvragen voor nieuwe coffeeshops. Twee plekken zijn gereserveerd. Aan de Laan van Nieuw Guinea is dit jaar een nieuwe shop geopend. En één van de lopende aanvragen betreft een aanvraag voor een coffeeshop met kunstgalerie aan de Vlampijpstraat.