Wethouder Victor Everhardt heeft samen met zijn collega's uit Groningen, Wageningen en Tilburg een open brief gestuurd aan staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Reden hiervoor is het uitstel voor het experimenteren met regels in de bijstand. 

Dit zou per 1 januari 2017 mogen, maar deze datum wordt tot verbazing van de vier wethouders niet meer gehaald. Ze doen nu een oproep aan de staatssecretaris om er alles aan te doen deze datum wel te halen. 

De gemeenten Utrecht, Groningen, Tilburg en Wageningen willen allemaal graag experimenteren binnen de huidige Participatiewet, bijvoorbeeld door bijstandsgerechtigden minder verplichtingen op te leggen, ervoor te zorgen dat ze meer bijverdienmogelijkheden krijgen, en ze meer vertrouwen en regie te geven.

De wethouders stellen klaar te staan om van start te gaan. Samen met het ministerie van Sociale Zaken en onderzoekers hebben ze de juridische grenzen verkend en is er een wetenschappelijk beoordelingskader gemaakt dat garandeert dat de resultaten van alle experimenten vergelijkbaar zijn en daadwerkelijk laten zien wat wel en niet werkt.

Prikkels

"Is het wel zo dat mensen met een uitkering vooral gevoelig zijn voor financiële prikkels en sancties? Wat doen bepaalde regels of keuzevrijheden met het gedrag van mensen? Wat hebben mensen daadwerkelijk nodig aan ondersteuning? Wat werkt het meest motiverend?", schrijven ze.

Er lopen twee rode draden door alle plannen. Ten eerste willen alle vier de gemeenten onderzoeken wat er gebeurt als bijstandsgerechtigden geen arbeids- en reïntegratieplicht meer hebben en daarmee zelf de verantwoordelijkheid krijgen om aan hun reïntegratie te werken.

Ten tweede willen ze onderzoeken wat het effect is als mensen meer van hun bijverdiensten mogen houden.