Wethouder Victor Everhardt wil 150.000 euro uittrekken om het Vredenburgplein van een kunstwerk te voorzien. Dat laat hij weten in een commissiebrief aan de Commissie Stad en Ruimte.

Een kunstwerk was eerder nog niet ter sprake gekomen in de plannen van de gemeente voor het plein. Volgens de wethouder vraagt het Vredenburgplein, een plek die het stationsgebied en de historische binnenstad verbindt, om een vernieuwde inrichting die past bij het ambitieniveau van het centrum.

Daarin moet kunst een belangrijke rol gaan spelen, want kunst levert een betekenisvolle bijdrage aan de inrichting van de openbare ruimte, vindt de wethouder.

Adviseurs

De wethouder wil een kunstbegeleidingsgroep in het leven roepen om te bepalen op welke manier een kunstzinnige invulling gegeven kan worden aan het plein.

Die groep bestaat uit bewoners, gebruikers en ondernemers en worden begeleid door kunstadviseurs van de gemeente. Met die groep worden enkele kunstenaars geselecteerd, die een schetsontwerp moeten maken.

Naast de 150.000 euro zoekt de gemeente extern naar een extra ton. Bij die zoektocht wordt ook een beroep gedaan op de begeleidingsgroep. Everhardt wil per direct starten met het ontwerpproces, waardoor een goed beeld van het meest gewenste kunstwerk moet ontstaan en het kostenplaatje helder is.

In januari pleitten bewoners al voor de komst van een monument of fontein, om het in hun ogen zieltogende plein en de markt van meer aanzien te voorzien.