Woningcorporatie Portaal schort de verkoop van sociale huurwoningen op. Het bedrijf wil hier naar eigen zeggen mee voorkomen dat het aantal sociale huurwoningen verder daalt.

Portaal laat dit weten in de nieuwe prestatieafspraken tussen de gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties. Deze prestatieafspraken werden vorig jaar voor de eerste keer voor vier jaar vastgelegd, jaarlijks worden ze geactualiseerd.

De verkoop van sociale huurwoningen stopt per direct. De bouw van nieuwe woningen verloopt volgens Portaal minder voorspoedig dan gewenst onder meer vanwege het ontbreken van bouwlocaties. Hierdoor neemt het aantal sociale huurwoningen af.

"We zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van mensen met een laag inkomen en willen niet dat het voor hen nog lastiger wordt om aan een sociale huurwoning te komen", laat Portaal in een reactie weten.

Afspraken

"Daarnaast willen we afspraken met de gemeenten kunnen nakomen om bijzondere doelgroepen en statushouders een woning te bieden. We vertrouwen erop dat meer nieuwbouw binnen afzienbare termijn alsnog mogelijk gemaakt wordt."