Bewoners en ondernemers rond de Hardebollenstraat gaan met de gemeente Utrecht in gesprek over de toekomst van de straat.

De door de gemeente opgekochte panden moeten zo snel mogelijk af van de bestemming 'seksinrichting' en zo snel mogelijk weer doorverkocht worden.

De huidige bestemming van de panden bestaat uit detailhandel, wonen, zakelijke dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, ateliers, cultuur, daghoreca en bedrijvigheid toe.

De gemeente stelt voor om alleen de bestemming ‘seksinrichting’ te schrappen en de bestemming verder ongewijzigd te laten.

Tegelijk met de bestemmingsplanwijziging worden de panden door middel van een openbare inschrijving  op de markt gezet.

Universiteitskwartier

Bewoners en ondernemers krijgen een stem in het formuleren van de uitgangspunten voor de tender doordat zij zich de afgelopen jaren regelmatig hebben uitgesproken over de toekomst van hun buurt als 'universiteitskwartier'.

Naar verwachting gaan de kleine panden een productie- en maakfunctie krijgen. Hierdoor moet creatieve dienstverlening ontstaan. Ook moet de straat gaan fungeren als creatieve broedplaats.