Het ontwerpbestemmingsplan van het complex Oudegracht 245, waar onder andere het poppodium Tivoli Oudegracht in gehuisvest was, is gereed en ligt vanaf vrijdag 5 augustus ter inzage.

Dit nieuwe plan moet als basis dienen voor nieuwe ontwikkelingen in het pand.

Na het vertrek van poppodium Tivoli naar TivoliVredenburg kwam het gebouwencomplex aan de Oudegracht 245 gedeeltelijk leeg te staan.

Ter voorkoming van schade of kraken heeft de gemeente voormalig Tivoli daarom tijdelijk verhuurd aan Kytopia, de muzikale broedplaats van Kyteman. Maar het gebouw moet uiteindelijk verkocht worden. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Hotel

Het bestemmingsplan maakt diverse invullingen van het complex mogelijk, zoals culturele functies, hotel, horeca, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en woningen.

De gemeente vindt het belangrijk dat er in het complex een mix van meerdere functies gehuisvest wordt. Het plan is onder andere gebaseerd op de uitkomsten van het stadsgesprek, de uitkomsten van de prijsvraag van de Vereniging Oud Utrecht en de planvoorstellen van initiatiefnemers.

Ook aan het behoud van de cultuurhistorische samenhang van de gebouwen zijn voorwaarden gesteld. "Voorop staat dat het historische kloostercomplex in de toekomst voor de stad behouden blijft, in oude luister hersteld wordt en een nieuwe bestemming krijgt", laat de gemeente weten in een persbericht. In het aanbestedingstraject wordt hier verder uitwerking aan gegeven.

Kern

Het gaat niet alleen om het adres Oudegracht 245, ook de adressen Springweg 102C, 102D en 102E en de daarbij horende tuinen zijn onderdeel van het pakket. Deze objecten vormen de kern van het complex en een uniek rijksmonument in de binnenstad.

Het bestemmingplan zal van 5 augustus tot 15 september te zien in het Stadskantoor en via de website van de gemeente. Uiteindelijk moet het behandeld worden in de gemeenteraad binnen 2017.

Daarna kan er gezocht gaan worden naar marktpartijen die het complex graag willen gaan ontwikkelen. Het pand zal uiteindelijk verkocht worden aan de partij die volgens de gemeente het beste plan heeft.

Kwaliteit

Hoewel de gemeente het complex tegen een redelijke opbrengst wil verkopen zijn er ook andere criteria van belang: de kwaliteit van het plan, de mate waarin het complex weer in de oude luister wordt hersteld en bouwtechnisch verduurzaamd wordt en het waarborgen van de publieke toegankelijkheid.

Partijen die de huidige huurders (Kytopia en kinderopvang) ruimte bieden in de herontwikkeling, krijgen 'bonuspunten'.