De 130 harddrugsverslaafden in Utrecht moeten vanaf nu voor hun methadonbehandeling aankloppen bij De Stek, aan de Van Sijpesteijnkade (tegenover de te slopen woningen). De locatie aan de Tolsteegsingel waar dit nu gebeurt, sluit per 1 juli.

De Stek is een pand in beheer van De Tussenvoorziening en was op korte termijn de enige geschikte locatie voor de behandelingen. Doordat Victas is overgenomen door Arkin is de sluiting van het gebouw aan de Tolsteegsingel ineens in een stroomversnelling gekomen.

De gemeente heeft geen financiële of inhoudelijke verantwoordelijkheden voor de methadonbehandeling. De uitvoering hiervan is een zaak van de verslavingszorg en de zorgverzekeraar, met de inspectie voor de gezondheidszorg als toezichthouder.

De gemeente wil dat de zorg voor de 130 harddrugsverslaafden gewaarborgd blijft, evenals het veiligheidsniveau in het stationsgebied.