Foodfestival Lepeltje Lepeltje dat vrijdag begint in het Utrechtse park Lepelenburg mag doorgaan. De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente wel voldoende rekening heeft gehouden met de bescherming van het park bij het verstrekken van de vergunning.

Een aantal omwonenden die zich hebben verenigd in de stichting Behoud Lepelenburg wil het festival voorkomen en droeg de schade die het festival aan het park toebrengt als belangrijkste argument op.

De stichting stapte naar de rechter, omdat het festival volgens haar geen vergunning had mogen krijgen, onder andere omdat de bomen en het gras teveel schade zullen oplopen door het festival.

Daarnaast vreest de Stichting dat de aan de vergunning verbonden voorschriften niet zullen worden nageleefd en dat de gemeente hierop onvoldoende zal toezien.

Bescherming

De rechter oordeelt dat aan de vergunning voorschriften zijn verbonden over de plekken waar de foodtrucks mogen staan en hoe het festival opgebouwd moet worden. Om de boomwortels te beschermen mogen de foodtrucks niet in het gras onder de bomen staan en moet er gebruik gemaakt worden van rijplaten en de half-verharde paden in het park.

Volgens de rechter wordt er op die manier voldoende rekening gehouden met de bomen en het gras. De rechter oordeelt in deze zaak niet over de handhaving, maar alleen over de verlening van de vergunning.