Financiële commissie Kampong stapt op

Kampong’s eigen Financiële Advies Commissie van de hockeyafdeling is opgestapt vanwege het hockeybestuur dat niet dezelfde visie heeft. Dat blijkt uit een intern advies van de commissie in handen van DUIC.

In het memo uit de commissie ernstige zorgen over de financiering van het nog te bouwen clubhuis en de herinrichting van het terrein die Europa’s grootste amateursportvereniging komend jaar ondergaat.

Woensdag op de Algemene Ledenvergadering wordt er op de club uitgebreid gesproken over de bevindingen. Tot die tijd wil de commissie geen toelichting geven over de kritische noten die worden gekraakt in het advies.

De commissie noemt de financiële risico’s die zijn genomen rond de bouw van het nieuwe clubhuis onverantwoord en onbeheersbaar.  Zo zouden de kosten nu al met 200.000 euro hoger zijn uitgevallen en wordt er gesproken over een vertraging van drie maanden rond de bouw van het clubhuis. Ook zou er een gebrek zijn aan financiële transparantie.

Verder zegt de commissie dat Rabobank, één van de betrokken partijen bij de realisatie van het complex, de zaak niet lijkt te vertrouwen en een eigen medewerker aan de projectorganisatie wil toevoegen. Ook wil de bank gekend worden in toekomstig te benoemen bestuursleden.

Risico

Thijs van Es, voorzitter van de federatie Kampong, kan zich maar deels vinden in de kritiek. Dit overkoepelende orgaan van de verschillende sportverenigingen van Kampong is mede-verantwoordelijk voor de bouw van het clubhuis.

"Het is belangrijk om te weten dat dit proces al zeven jaar loopt en dat er veel partijen bij zijn aangesloten. Denk aan de Rabobank, de KNHB, de gemeente Utrecht en de provincie. En wij kunnen niks starten zonder dat deze derden hier toestemming voor geven."

Van Es laat weten dat er een uitgebreide structuur is opgezet om zo veel mogelijk zekerheden in te bouwen.

"Eerlijk gezegd snap ik bijvoorbeeld niet waarom er wordt gezegd dat dat er drie maanden vertraging zou zijn met de bouw van het complex. Het hoofdveld moest sowieso gestript worden, dus dat is gelijk gebeurd om later een vliegende start met de bouw te kunnen maken. Dat het lijkt dat de bouw stil ligt heeft hier niks mee te maken. We moeten wachten tot de vergunningen rond zijn en de financiering is goedgekeurd door de bank."

Rabobank

Ook  de gewenste  inmenging van Rabobank om in de toekomst mede te bepalen wie er in het bestuur komt ligt volgens Van Es iets anders.

"Rabobank heeft helemaal niets geëist, dat wil ik even voorop stellen. Dat kan ook helemaal niet want we zijn een vereniging met leden die uiteindelijk bepalen wat er gebeurt. De Rabobank investeert veel in deze club en willen daarom graag zien dat de stabiliteit en continuïteit gewaarborgd blijft in het huidig bestuur. Dit om in de toekomst bijvoorbeeld een geval van collectief geheugenverlies te voorkomen. Maar dit is zeker geen motie van wantrouwen vanuit de bank."

Het grootste risico dat Kampong volgens Van Es op het moment loopt is dat de vergunning niet wordt goedgekeurd. "Als dit gebeurt is het gewoon ‘bad luck’ en zou een klap in het gezicht zijn voor iedereen die jarenlang aan dit project gewerkt heeft."

Tot slot wil Van Es nog wijzen op de financiële risico’s die de club loopt: "Financieel lopen we geen grote risico’s omdat wij nergens mee mogen starten voordat alle partners groen licht hebben gegeven."

Tip de redactie