D66 en VVD maken zich zorgen om volgen smartphones

D66 en VVD maken zich zorgen om het feit dat personen in Utrecht ongevraagd via hun smartphone worden gevolgd. De partijen stellen daarover schriftelijke vragen aan het college.

Het nieuws dat het bedrijf Citytraffic registreert wie er langskomt op de Steenweg en de Oudegracht, kwam gisteren naar buiten. De gemeente was daarvan niet op de hoogte. Dat vinden D66 en VVD een zorgelijke ontwikkeling.

"De inwoners van Utrecht mogen er van uit gaan dat zij niet zomaar gevolgd worden", zegt D66-raadslid Susanne Schilderman. "Dit is ontoelaatbaar en een direct schending van de privacy."

Daarom willen de twee partijen weten of de berichtgeving klopt en of er bij het college meer gevallen van tracking bekend zijn.

Randvoorwaarden

De autoriteit persoonsgegevens trekt de rechtmatigheid van zulke praktijken in twijfel. Bovendien zijn er randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden als mensen via hun smartphone worden gevolgd: personen moeten worden geïnformeerd, er is een wettelijke bewaartermijn en er moet vooraf toestemming gevraagd worden.

Naar aanleiding van deze feiten vragen D66 en VVD het college of er maatregelen zijn genomen dergelijke praktijken tegen te gaan. De partijen willen tot slot weten hoe het college zelf omgaat met het bewaren van verkregen gegevens.

Tip de redactie