GroenLinks wil actie tegen tweedeling in onderwijs

De Utrechtse fractie van GroenLinks wil actie tegen de tweedeling in het onderwijs. Aenleiding is de publicatie van een rapport waaruit blijkt dat kinderen van laagopgeleide ouders op school minder kansen krijgen dan kinderen van hoogopgeleide ouders.

Uit het rapport 'De Staat van het Onderwijs' van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat zelfs als kinderen van laagopgeleide ouders hetzelfde IQ hebben als kinderen van ouders met een academische opleiding, ze alsnog niet dezelfde kansen krijgen.

"De onderwijsinspectie concludeert dat de oorzaken van de toenemende ongelijkheid niet alleen binnen het onderwijs liggen", zegt Utrechts GroenLinks raadslid Fred Dekkers. 

"En dat kansenongelijkheid ook niet door het onderwijs alleen kan worden opgelost. De inspectie schrijft dat er ook voor gemeenten een verantwoordelijkheid ligt."

Plan

Daarom wil de partij dat de wethouder een plan maakt om de toenemende tweedeling in het onderwijs tegen te gaan.

Het raadslid wijst erop dat het goed gaat met het Utrechtse onderwijs. Zo zijn er bijvoorbeeld geen zwakke basisscholen in de stad. "Maar de constatering dat ook op Utrechtse scholen niet alle kinderen dezelfde kansen krijgen, is reden genoeg om tot actie over te gaan."

Tip de redactie