Ovonde voor kruispunt Maliebaan lijkt van de baan

Het plan om van het kruispunt bij de Maliebaan een ovonde te maken lijkt na de commissievergadering van donderdagmiddag van de baan.

Het Utrechts college heeft opdracht gegeven om meer plannen, waaronder het Park Maliebaan, te laten uitwerken.

De ovonde zoals die was bedacht voor het kruispunt kan op weinig goedkeuring rekenen van omwonenden, politici en de Fietsersbond.

Het zou weinig van de huidige verkeersproblemen oplossen, niet veilig genoeg zijn en niet in het straatbeeld passen.

Varianten

Donderdag heeft het Utrechts college besloten om verschillende varianten uit te werken voor het kruispunt. Het verkeerspunt moet verbeterd worden nadat er veel klachten op binnenkwamen op het Meldpunt Verkeerslichten van de gemeente. Gebruikers ervoeren lange wachttijden en ongeloofwaardige verkeersregelingen.

Sander van Waveren, fractievoorzitter van het CDA, denkt dat een ovonde de problemen niet oplost. “Deze ovonde is een halfslachtig idee. Het houdt met alle belangen rekening en lost daardoor juist net niks op. Als iedereen zich aan de regels houdt op een ovonde krijg je enorme files.”

"We kregen afgelopen tijd zoveel reacties dat het nodig werd om aan de rem te trekken”, zegt Van Waveren. “Het is goed dat er nu even pas op de plaats wordt gemaakt en er gekeken kan worden naar een zwaardere ingreep."

Park Maliebaan

Op initiatief van raadslid Thijs Weistra van GroenLinks wordt ook de variant 'Park Maliebaan' uitgewerkt door het college van B&W.

Een bewonersinitiatief, van onder andere historicus Maarten van Rossem, dat ervoor pleit om de autobaan op de Maliebaan af te sluiten voor verkeer om er zo een park van wil maken. In dit plan is ook de kruising verleden tijd.

"Het is bijzonder dat de bespreking van dit plan al in zo’n vroeg stadium bij de gemeenteraad komt te liggen", zegt Weistra. "Een noviteit die ik nog niet eerder heb meegemaakt." Hoewel Weistra laat weten zich niet met de plannen te willen bemoeien ('Juist mooi dat bewoners dit aan het opzetten zijn') juicht hij het initiatief toe.

'Fantastisch'

"Het plan houdt in dat er een park bij komt in de stad. Dat is fantastisch. Al moet er wel goed rekening worden gehouden met het alternatief voor het verkeer. Maar op voorhand ben ik enthousiast."

Ook Van Waveren ziet het plan om van de Maliebaan een park te maken op voorhand zitten. "Het kruispunt eruit halen zou betekenen dat het verkeer op andere plekken terecht komt. Waarschijnlijk de singel en de Biltstraat. Ik weet niet of dat gaat werken maar dat moet nu uitgezocht gaan worden."

Verder

In april kwam het radicale idee Park Maliebaan van Van Rossem en buurtbewoners naar buiten en inmiddels zijn de plannen een stuk verder.

"We zijn met de wijkraad, ondernemersvereniging, politici en buurtbewoners in gesprek geweest en krijgen eigenlijk alleen maar positieve reacties", zegt initiatiefnemer Mariette Graafland.

"Al zijn er ook zorgen over het verkeer. Bewoners willen wel echt dat de straat autoluw wordt. We willen nu met de gemeente een co-creatie proces ingaan om te kijken wat er allemaal mogelijk is."

Tip de redactie