Excuses wethouder voor verkeerd vellen boom aan de Oudegracht

Medewerkers van Stadsbedrijven hebben ter hoogte van ’t Wed aan de Oudegracht Oostzijde maandag 9 mei een verkeerde boom geveld. Er was nog geen velvergunning verleend. Wethouder openbare ruimte en groen Kees Geldof betreurt de zaak en heeft de commissie geïnformeerd.

De boom die per abuis is geveld was een els van ongeveer veertig jaar oud. Er werden meerdere werkzaamheden verricht aan bomen op de Oudegracht zoals het vellen en snoeien van bomen.

“Naast de bomen waarvan het de bedoeling was dat deze geveld of gesnoeid zouden worden en waar een vergunning voor is, stond ten onrechte op deze tekening ook de els vermeld met de aanduiding dat deze geveld moest worden”, aldus Geldof.

Belanghebbenden hebben nu niet de kans gehad om zienswijzen in te dienen of bezwaar te maken. De boom maakte onderdeel uit van de bomen waar oorspronkelijk een frame voor was bedacht.

Leeftijdsverwachting 

Het nieuwe advies voor deze boom was om de boom niet te behouden, maar te zijner tijd te vellen in verband met de beperkte leeftijdsverwachting en de positie van de boom ten opzichte van zijn omgeving. De boom zou in ieder geval tot 2019 hebben gestaan.

“Ik moet helaas concluderen dat het prematuur vellen het gevolg is van een menselijke fout in een keten van werkprocessen.” De gemeente werd op de fout gewezen door een oplettende bewoner. In een mail aan de gemeente vroeg hij zich af waarom hij niet was geïnformeerd over het kappen van de boom.

Tip de redactie