De gemeente Utrecht is gestopt met het verstrekken van startersleningen voor koopwoningen, omdat het beschikbare budget is uitgeput en de huizenmarkt weer aantrekt.

Het is volgens de gemeente gemakkelijker geworden om de financiering bij banken rond te krijgen vanwege de lage rentestand en het aanbod in de betaalbare koopsector is binnen de gemeente Utrecht relatief groot.

De Starterslening is in 2004 gestart met een budget van 11,8 miljoen euro. Op het dieptepunt van de crisis in 2010 werd nog eens 25 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor startersleningen.

Doorstroming

"De Starterslening was onder de toenmalige marktomstandigheden een goed instrument om starters op de woningmarkt de stap van huur- naar koopwoning te laten maken en de verkoop van woningen te stimuleren", aldus de gemeente.

Veel huurders hebben zo de stap van huur naar koop kunnen maken en huurwoningen en kamers vrijgemaakt voor nieuwe bewoners.

Huurwoning

Veel starters op de woningmarkt zoeken inmiddels geen koop- maar een huurwoning. Huren is voor veel starters een aantrekkelijker optie dan kopen in verband met flexcontracten en mobiliteit.

Nieuwe aanvragen kunnen niet meer worden ingediend. Lopende aanvragen worden nog wel afgehandeld.