Regulering van de teelt en handel van cannabis voor recreatief gebruik is mogelijk, blijkt uit onafhankelijk onderzoek van de Radboud Universiteit naar internationaal recht en cannabis. De gemeente Utrecht roept het rijk op om hierover in gesprek te gaan.

Internationale mensenrechtenverdragen bieden hiervoor de ruimte volgens de universiteit.

De gemeente Utrecht roept het Rijk daarom per direct op om in gesprek te gaan over de voorwaarden daarvoor, zodat de gemeenten met experimenten kunnen starten.

De Utrechtse wethouder Victor Everhardt probeert een dergelijk experiment met de Stichting Social Cannabis Club Utrecht al lange tijd op te zetten, maar stuitte op veel weerstand en onmogelijkheden.

Vernieuwen

Everhardt: "Wij willen het cannabisbeleid vernieuwen vanuit het belang van de individuele en de volksgezondheid."

"Volgens de uitkomsten van het onderzoek van de Radboud Universiteit kunnen en mogen nationale overheden het cannabisbeleid reguleren vanuit verplichtingen volgens mensenrechtenverdragen."

"Deze uitkomst betekent internationaal een doorbraak voor landen die net als wij af willen van een cannabisbeleid dat alleen gebaseerd is op repressie en verbieden", vervolgt de wethouder.

"Omdat er vanuit mensenrechten ruimte is voor regulering verwachten wij dat het Rijk de gemeenten snel ruimte biedt om te kunnen starten. Daarmee komt het Rijk tegemoet aan de breed levende wens om het cannabisbeleid in Nederland te moderniseren."

Voorwaarden

Aan regulering van het cannabisbeleid zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet dan de teelt en het gebruik van cannabis voor recreatieve gebruikers gepaard gaan met een ontmoedigingsbeleid voor gebruik van cannabis.

Ook moet het beleid effectief de belangen van de individuele en volksgezondheid, de veiligheid en de bestrijding van drugscriminaliteit dienen. Verder is regulering alleen mogelijk als het Rijk daarvoor ruimte biedt, vandaar de oproep van de gemeenten hierover snel het gesprek aan te gaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Utrecht, Eindhoven en Heerlen, met steun van 26 andere gemeenten die willen reguleren.