De oud-burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen, wordt voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hij volgt per 1 augustus 2016 Jacob Kohnstamm op.

Wolfsen was van 2008 tot 2013 burgemeester van Utrecht. Daarvoor was hij Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en rechter.

Hij was al eens lid van de Raad van Advies van het toenmalige College bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Op de site van de AP reageert Wilbert Tomesen, vicevoorzitter op de benoeming. “Wij zijn verheugd over de benoeming van de heer Wolfsen. Wolfsen is een jurist met ruime ervaring als rechter, politicus en bestuurder en is daarom van grote waarde voor de AP.”