De Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 adviseert om geen jaarlijkse subsidie toe te kennen aan de Bibliotheek in Utrecht, het Utrechts Centrum voor de Kunsten en RASA. 

Het advies dat vanmiddag om 17:00 uur is overhandigd aan wethouder Kees Diepeveen kent een paar opvallende punten.

Naast het niet toekennen van subsidies aan de Bibliotheek in Utrecht, het Utrechts Centrum voor de Kunsten en RASA, zou er volgens de commissie ook geen subsidie moeten gaan naar onder andere het Aboriginal Art Museum, Aorta, De Utrecht Popprijs, Kapitaal, SETUP en Vechtclub XL.

De voorzitter van de commissie Saskia van Dockum legt uit dat er voor 17,1 miljoen euro subsidie is aangevraagd, terwijl er voor slechts 11,2 miljoen euro te verdelen viel. 

In totaal krijgen 28 instellingen geen subsidie.

Bibliotheek

De Bibliotheek Utrecht wilde voor 2017 85.000 euro en voor de drie jaar erna 216.750 euro per jaar. De commissie ziet dit echter niet zitten. “De in de aanvraag verwoorde plannen ziet de commissie echter als prematuur en onvoldoende stevig en concreet uitgewerkt. De visie vindt zij onvoldoende in samenspraak met de plannen voor een bibliotheek met een bredere culturele uitstraling.”

Ook wordt er geconcludeerd dat: 'de begroting onvoldoende is uitgesplitst'. "Het extra bedrag wordt aangewend voor vaste medewerkers en de aanvraag maakt niet duidelijk hoe vervolgens activiteiten worden bekostigd, en in welke relatie een en ander staat tot de reguliere exploitatie van de bibliotheek. In het organisatiemodel mist zij een eigentijdse visie op het functioneren van een bibliotheek met een brede culturele functie."

UCK

Ook het UCK krijgt een negatieve beoordeling. “De commissie vindt de organisatiestructuur
niet inzichtelijk, en het bedrijfsplan mist visie en ondernemingszin. De begroting is erg
beknopt en wordt onvoldoende onderbouwd. Zo ontbreekt de toelichting op de zakelijke verhuur en is niet bekend op welke manier het UCK de zalen denkt te programmeren.

RASA

Tot slot krijgt een derde grote speler, het wereldmuziekpodium RASA, ervan langs van de commissie. “De commissie maakt zich zorgen over de tanende positie van de wereldmuziek in Utrecht”, aldus de algemene beschouwingen voor de periode 2013-2016. Vier jaar later is deze positie schrijnend te noemen.

In de aanvraag van RASA zocht de commissie – tevergeefs – naar een heldere en innovatieve visie op het programmeren van muziek(culturen) van niet-westerse afkomst in en voor de stad.

De commissie gelooft onverminderd in het belang van het programmeren van niet-westerse muziek en culturen, mits gepaard aan het leiderschap en de gedurfde werkwijze die zij in de aanvraag van RASA zo node miste.”

Kees Diepeveen: “Een van de belangrijkste uitgangspunten die we de adviescommissie hebben meegegeven was het waarborgen van de culturele pluriformiteit, of simpel gezegd: in Utrecht willen we dat alle soorten cultuur vertegenwoordigd zijn. Naast deze adviezen per instelling geeft de commissie ook een aantal algemene beschouwingen over het Utrechtse cultuurveld. Belangrijke opmerkingen waar we de komende tijd over in gesprek gaan met het culturele veld.”

Vervolg

In september stelt het college de Nota Subsidievoorstellen vast waarin het college een subsidieverdeling aan de gemeenteraad voorstelt. Deze verdeling is gebaseerd op het advies van de commissie, de adviezen van andere fondsen, zoals van het Rijk, culturele fondsen en de provincie, en de matching hiertussen.

In november 2016 volgt de definitieve vaststelling van de subsidieverdeling in de gemeenteraad in het kader van de Programmabegroting 2017.