Het Utrechtse stadsbestuur deelt de kritiek niet die Ontwikkelgroep Lombok Centraal (OLC) uitte bij het opzeggen van het samenwerkingsverband met de gemeente.

Dat laat het college van B&W weten in antwoord op vragen van de PvdA.

De groep van betrokken bewoners liet bij het opzeggen van de samenwerking weten zich niet gehoord te voelen door de gemeente. "De inbreng van allerlei betrokkenen bij de ontwikkeling van het stationsgebied wordt wel steeds gevraagd, maar die keert niet of niet herkenbaar terug in de stukken op basis waarvan de gemeenteraad besluiten moet nemen."

Het college laat nu weten dat een deel van de kritiek van OLC is gebaseerd op in het verleden gemaakte keuzes. Ze doelen hiermee onder andere op de keuzes om geen tunnel onder het Westplein te bouwen en de Sijpesteijnkade vrijwel in het geheel te slopen.

Een ander kritiekpunt is dat de gemeente zich in de ogen van OLC meer laat leiden door private partijen dan door met bewoners gemaakte afspraken. Ook hier herkent het college zich niet in. 

"De complexe puzzel rond het Westplein laat juist zien dat we alle belangen zorgvuldig tegen elkaar afwegen. De bereikbaarheid van Lombok, de aanhechting van Lombok aan de stad, maar ook de bereikbaarheid van de historische binnenstad." 

"De ruimtelijke oplossing voor het Westplein zal in balans moeten zijn met alle, deels tegenstrijdige, belangen", aldus het college. "De raad zal hierin een afweging moeten maken."

Tot slot laat het stadsbestuur weten dat het OLC een co-creatieproces wenst, maar dat een dergelijke samenwerking niet mogelijk is. "Bij co-creatie hoort meebeslissen. Dat is, gezien de complexiteit en breedte van de scope van de ruimtelijke afwegingen die aan de orde zijn, hier niet een mogelijke of geschikte planvorm."

De gemeente laat tot slot weten graag in gesprek te blijven met de bewoners.