De proef op het Ledig Erf waarin dubbel zo vaak groen licht voor fietsers was ingesteld vindt geen doorgang. Bussen ondervinden te veel vertraging van het vele groen voor fietsers. 

De proef was in het leven geroepen om te kijken wat voor effect een snelle doorstroming voor fietsers op deze plek zou hebben op de rest van het verkeer. Resultaat: bussen richting de Uithof lopen per rit dertig seconden vertraging op.

De gemeente heeft de afweging moeten maken tussen 30 seconden vertraging voor 4000 OV-reizigers in de ochtendspits of 20 seconden vertraging voor 1500 fietsers. Waarbij de keuze dus op eerstgenoemde is gevallen.