'Milieuzone draagt bij aan gezonde leefomgeving Utrechters'

De gemeente doet er alles aan om de luchtkwaliteit in Utrecht te verbeteren en de milieuzone draagt daaraan bij.

Dat laat wethouder Lot van Hooijdonk weten als reactie op enkele rapporten over de kwaliteit van de lucht in de stad. Toch moeten er nog meer stappen genomen worden, de lucht in Utrecht zou nog steeds ongezond zijn.

Sinds 1 januari 2015 is de milieuzone in het centrum van Utrecht van kracht. Dieselpersonen- en bestelauto’s van voor 2001 worden geweerd uit de binnenstad. Maar niet alleen de milieuzone moet bijdragen aan de luchtkwaliteit in Utrecht, het college heeft een heel pakket van maatregelen waardoor de lucht gezonder moet worden. Hoewel er veel voorstanders zijn van de milieuzone en andere maatregelen, zijn er ook critici.

De gemeente heeft donderdag meerdere rapporten gepubliceerd, waaronder de gemeentelijke Monitoringsrapportage luchtkwaliteit 2015 en Effectmeting milieuzone personen- en bestelverkeer in Utrecht.

Optimistisch

Wethouder Van Hooijdonk is voorzichtig optimistisch: "Uit het hele pakket van documenten kan je de conclusie trekken dat door alle maatregelen het steeds een stapje beter gaat met de lucht in Utrecht. Daar hoort de milieuzone bij, maar bijvoorbeeld ook de schonere bussen. Alles bij elkaar gaan we de goede kant op".

In de gemeentelijke monitoringsrapportage staat echter wel dat er in jaar 2015 één overschrijding van stikstofdioxide berekend wordt (op de Catharijnesingel tussen de Bleekstraat en het Ledig Erf) en op 23 plekken is er sprake van een dreigende overschrijding.

Dit zijn er meer dan in 2014. Van Hooijdonk erkent inderdaad dat er een tegenvaller is geweest: "Moderne auto’s blijken zo gefinetuned te zijn op de rollerbanktest dat ze in het laboratorium veel schoner lijken dan ze eigenlijk zijn in de praktijk. De lucht is dus niet zozeer echt viezer geworden, maar de rekensom is wel aangepast met betere gegevens".

Onderzoek TNO

Ten aanzien van roet is het onderzoek van TNO naar de effecten van milieuzone gunstiger. Berekend wordt dat het percentage roet afkomstig van licht verkeer in 2015 met 29 procent is afgenomen en dat dit waarschijnlijk door de milieuzone komt.

Gerard Hoek, toxicoloog aan de Universiteit Utrecht, is niet verbaasd over deze conclusie: "Het is, met name in Duitsland, bekend dat de milieuzones de luchtkwaliteit in steden verbeteren".

Toch houdt het onderzoek wel een slag om de arm. De 29 procent afname is een prognoseberekening naar aanleiding van de afname van vervuilende auto’s door de milieuzone, en geen meting. Bij metingen naar de afname van roet op de Catharijnesingel kwam een daling van 16 procent naar voren. Dit getal kan echter afhankelijk zijn van meerdere factoren laat TNO weten.

Wagenpark

Van Hooijdonk zegt daarover: "Het wagenpark in Utrecht wordt steeds schoner en de metingen zijn schoner, maar de wetenschappers geven aan dat ze met het huidige onderzoek niet een op een kunnen vaststellen dat dit door de milieuzone komt". 

Toch is de wethouder erg blij met de afname: "Van roet weten we dat het slecht is voor gezondheid. Met deze afname neemt dus ook de gezondheidsschade af".

De wethouder laat weten dat ze op de goede weg zitten: "We hebben het vaak over verschillende stoffen en Europese normen, maar in de kern gaat het om de gezondheid van mensen. Ongezonde lucht is een van de gezondheidsschades waar mensen zelf geen grip op hebben, anders dan roken, te weinig bewegen of slecht eten. Het is dus een publiek belang waar de overheid in moet stappen".

Elektrisch

De milieuzone is dus ook maar een van de maatregelen om de lucht beter te maken: "We willen gezonder leven en zijn daar dus concreet mee bezig, bijvoorbeeld ook met het nieuwe verkeersplan. Natuurlijk moet het bestemmingsverkeer gewoon zo goed mogelijk op de plek van bestemming komen, maar doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk de ring nemen".

"Ook willen we nog meer schonere bussen laten rijden, we blijven doorgaan met het stimuleren van elektrisch vervoer en we willen zo veel mogelijk mensen verleiden om het OV te gebruiken of op de fiets te stappen."

Ook een uitbreiding of aanpassing van de milieuzone is een optie: "Misschien moet de zone groter, of strenger worden. Ook is er een initiatief uit de raad waarmee werd voorgesteld om ook te onderzoeken of een milieuzone voor brom- en snorfietsen mogelijk is".

"We zijn dus aan het onderzoeken of dit wellicht in 2020 ingevoerd kan worden. Een zone waar alleen elektrische scooters welkom zijn. Natuurlijk moeten we goed kijken of dit echt een goed idee is en wat het oplevert", aldus Van Hooijdonk.

Tevredenheidcijfers

Dat de maatregelen niet alleen maar positief nieuws brengen, blijkt uit de tevredenheidcijfers over de bereikbaarheid van Utrecht. Deze zijn de afgelopen jaren gedaald. Dit kan echter ook komen door grootschalige werkzaamheden of andere zaken.

Toch vindt Van Hooijdonk deze cijfers ook niet altijd leidend. "Er zijn inderdaad allerlei belangen die we moeten dienen; bereikbaarheid, economische belangen maar ook gezondheid, leefbaarheid en veiligheid. We moeten dus altijd een goede afweging maken en een balans vinden."

Ook bij nieuwe maatregelen worden deze belangen gewogen: "We moeten kijken welke maatregelen we kunnen treffen die zoveel mogelijk effect hebben op gezondheid, tegen acceptabele nadelen".

Bereikbaarheid

Tenslotte zegt wethouder Van Hooijdonk: "Ik krijg nooit bewoners aan mijn bureau die zeggen dat de bereikbaarheid van Utrecht zo vreselijk is, maar ik krijg wel bewoners aan mijn bureau die zich zorgen maken over de lucht die zo slecht is".

Tip de redactie